Places de màster 2022-2023

1336

Places de doctorat 2022-2023

326

Preinscripcions a màster 2021-2022

 

Preinscripcions a doctorat 2021-2022

 
Accions presencials  

Sessions informatives en línia

17 sessions/100 assistents

Sessions informatives fora de la UPF

4 sessions/115 assistents

Fires internacionals

11fires/728 estudiants atesos

Països visitats

14 països

Accions no presencials 

 

Visites al portal de màsters (setembre 2021-maig 2022)

238.581 sessions/853.610 visites

    Usuaris nacionals 

55,6%

    Usuaris Internacionals

44,4%

Visites al portal de doctorats  (setembre 2020-juliol 2021)

3.617.759

 

   Usuaris nacionals

95,72%

   Usuaris Internacionals

4,28%

Mailings

8 butlletins UPF News and Views/3000 subscriptors

Consultes rebudes a la web de màsters 2.500

Seguidors de Facebook

46.256

Seguidors de Twitter (Jo, la Pompeu)

2.362

Seguidors d'Instagram (Jo, la Pompeu)

1.762
Convenis signats amb agents educatius

4 (2 Xina, 1 Llatinoamèrica i 1 Turquia)

Estudiants aportats per les agències educatives ?