Mesos Correccions en català i en castellà Traduccions a l'anglès
Setembre 76.647 14.300

Octubre

151.327 26.173
Novembre 110.234 29.580
Desembre 74.196 27.101
Gener 104.209 35.386
Febrer 190.024 25.067
Març 189.421 29.700
Abril 161.978 48.205
Maig 147.014 40.203
Juny 189.901

 

25.307
Juliol 235.300 27.901
Total 1.639.251 328.905