Patrocini i mecenatge (UPF). Evolució dels convenis


2015


2016


2017


2018


2019

Aportacions corporatives

26

32

42

47

38

Càtedres d'empresa

1

1

2

1

2

Contractes de patrocini publicitari

-

-

-

-

1

Contractes de donació 4 5 18 19 15
Total 31 38 62 67 56