Patrocini i mecenatge (UPF). Evolució dels convenis i contractes


2015


2016


2017


2018


2019

Aportacions corporatives.
Ingressos provinents de convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general (mecenatge) gestionats des del programa UPFund

295.575,00

366.602,00

560.976,64

580.388,43

1.130.595,13

Aportacions corporatives.
Ingressos provinents de convenis signats amb empreses privades i/o institucions sense ànim de lucre, gestionats des d'altres unitats de la UPF (no UPFund)

394.487,00

529.757,00

722.303,47

1.126.798,77

845.011,10

Contractes de patrocini publicitari.
Ingressos per contractes de naturalesa mercantil, regulats per la Llei 34/1988, d’11 de novembre, General de Publicitat (LGP)
- - - - 750,00
Contractes de donació.
Ingressos per donacions particulars/corporatives gestionades des del programa UPFund

35.900,00

35.200,00

35.044,15

51.075,00

36.073,64

Altres aportacions.
Ingressos casella matrícula, petits donatius "UPF Solidària", etc.

-

-

-

31.305,00

16.350,00

Total

725.962,00

931.559,00

1.318.324,26

1.709.567,20

2.028.779,87