Nombre d'alumni per tipologia d'estudi*

 

Grau

15.320 (84%)

Màster 2.691 (15%)
Doctorat  222 (1%)
Total 18.233 

* A 31/12/2019