Visualització del contingut web

Servei

Àmbit

Nombre històric de graduats*

Percentatge d'inscripció dels graduats a Alumni UPF*
Economia 13.616 39%
Dret   10.358 38%
Comunicació   4.168 42%
Polítiques   3.321 30%
Traducció i Llengües Aplicades   3.156 45%

Humanitats

  2.436 29%

Enginyeries

  1.843

43%
Ciències de la Salut i de la Vida   1.177 45%
TOTAL 40.075 No procedeix

*Dades a 31/12/2019. No inclou màster ni doctorat.