Durant el curs 2019-2020, es van fer les millores següents en el parc audiovisual:

  • Es van renovar 6 projectors d'aules i sales de reunions per uns nous models de prestacions superiors, que permeten la projecció en format panoràmic (16:9) i alta resolució (XWGA, fins a 1.080p).

 Taula 6.50. Parc informàtic i audiovisual. 2019-2020

D'altra banda, es va dur a terme la segona fase de la renovació de les pantalles del PAS. Es van substituir un total de 230 pantalles de 17 polzades per unes de noves de 23 polzades de format panoràmic.

Servei de pantalles compartides

Coincidint amb la inauguració dels espais de l'Àrea Tallers, es va inaugurar un nou servei de pantalles compartides, disponible a tots els campus. Aquest servei permet als estudiants projectar, col·laborar i editar en línia i de manera inalàmbrica des dels seus propis dispositius contra les pantalles disponibles als espais de treball. Les pantalles compartides disponibles als campus estan distribuïdes de la manera següent:

  • Campus del Mar: 1 pantalla
  • Campus de la Ciutadella: 2 pantalles
  • Campus del Poblenou: 14 pantalles
  • Edifici Mercè: 2 pantalles 

Sala Aranyó

Addicionalment, cal esmentar la finalització dels treballs d'adequació de la sala Aranyó. Aquesta sala ha estat equipada amb material d'àudio i vídeo de darrera generació i caràcter polivalent, que permetrà dur a terme en aquest espai projectes de recerca en l'àmbit audiovisual, convencions i ponències i concerts de música en directe, entre d'altres. L'equipament de la sala Aranyó consta de:

  • 19 altaveus actius compatibles amb àudio analògic i àudio 3D sota protocol Dante. D'aquests 19 altaveus, 6 estan ubicats als truss (barres de suport al sostre) i els altres 13 són mòbils.
  • 2 subwoofers actius compatibles amb àudio analògic i àudio 3D sota protocol Dante.
  • 1 PA analògica L+R de 6 elements
  • 1 taula de so amb 18 canals i suport wifi
  • 1 sistema d'il·luminació LED sobre wifi

 

Auditori de Ciutadella

S'ha comprat un nou mesclador de vídeo Tricaster TC1SP per augmentar el nombre d'inouts i passar de 4 a 8.

Cal destacar la compra de 45 portàtils per fer front a la situació de confinament de la comunitat universitària així com la recepció de 92 portàtils del Fondo Super COVID19 (Santander 7 CRUE).