Parc informàtic 

Tipus de maquinari Nombre
Ordinadors del PDI 1.885
Ordinadors del PAS 843
Ordinadors en aules informàtiques 1.307 
Ordinadors en aules de docència 234
Ordinadors portàtils 1099
Impressores 337
Escàners 48
Altres ordinadors 233

 

Parc de projectors

Ubicació Nombre
Campus de la Ciutadella
Edifici Jaume I 28
Edifici Roger de Llúria 49
Edifici Mercè Rodoreda 24
Edifici Ramon Turró 17
Edifici Mercè 5
Campus del Poblenou
Edifici La Fàbrica 1
Edifici La Nau 1
Edifici Roc Boronat 35
Edifici Tallers 18
Edifici Tànger 6
Campus Universitari Mar
Edifici Dr. Aiguader 51