Catedràtics d'universitat

Albareda Salvadó, Joaquim 
Àrea de coneixement: Història Moderna. 
Llicenciat en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1979. 
Doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: política i societat a la Catalunya del segle XVIII.

Aparicio Maydeu, Javier 
Àrea de coneixement: Literatura Espanyola. 
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1988. 
Doctor en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: teatre del Segle d'Or, barroc espanyol i novel·la contemporània.

Casals Pons, Jaume 
Àrea de coneixement: Filosofia. 
Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980. 
Doctor en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984. 
Principals línies d'investigació: història de la filosofia antiga i moderna.

Cirlot Valenzuela, Victoria 
Àrea de coneixement: Filologia Romànica. 
Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1977. 
Doctora en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1980. 
Principals línies d'investigació: literatura medieval, teoria de la literatura i literatura comparada.

Delgado Ribas, Josep M. 
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques. 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, l'any 1976. 
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1977. 
Doctor en Història Moderna per la Universitat de Barcelona, l'any 1981. 
Principals línies d'investigació: història moderna i contemporània de Catalunya, història de l'imperi colonial espanyol i història de les Filipines.

Fradera Barceló, Josep M. 
Àrea de coneixement: Història Contemporània. 
Llicenciat en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1976. 
Doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983. 
Principals línies d'investigació: història econòmica, política cultural catalana i espanyola del segle XIX i colonialisme espanyol a Amèrica i a les Filipines als segles XVIII i XIX.

Malet Tomàs, Antoni 
Àrea de coneixement: Història de la Ciència. 
Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, l'any 1973. 
Doctor en Història de la Ciència per la Universitat de Princeton, l'any 1989. 
Principals línies d'investigació: la revolució científica i història de la ciència a Espanya en el segle XX.

Martín Corrales, Eloy 
Àrea de coneixement: Història Moderna. 
Llicenciat en Història Moderna per la Universitat de Barcelona, l'any 1985. 
Doctor en Història Moderna per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: relacions hispano-musulmanes als segles XVI-XX i comerç marítim als segles XVI-XVIII.

Micó Juan, José María 
Àrea de coneixement: Literatura Espanyola. 
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1984. 
Doctor en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989. 
Principals línies d'investigació: edició crítica de textos, literatura dels segles XVI i XVII i problemes formals de la poesia.

Monegal Brancós, Antonio 
Àrea de coneixement: Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. 
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1980. 
Doctor en Llengües i Literatures Romàniques per la Universitat de Harvard, l'any 1989. 
Principals línies d'investigació: cinema, literatura contemporània espanyola, teoria de la literatura i relacions entre literatura i arts visuals.

Ródenas de Moya, Domingo 
Àrea de coneixement: Literatura Espanyola. 
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1987. 
Doctor en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: literatura contemporània i teoria de la literatura.

Suárez de la Torre, Emilio
Àrea de coneixement: Filologia Grega.
Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat Complutense de Madrid, promoció 1967-1972 (Premi Extraordinari).
Doctor en Filologia Clàssica per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1976. 
Principals línies d'investigació: literatura grega, religió, màgia i endevinació a Grècia, història de la literatura, història de les religions.

Trenchs Parera, Mireia 
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. 
Llicenciada en Filologia Anglogermànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1989. 
Doctora en Lingüística Aplicada per la Universitat de Colúmbia (Nova York), l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: adquisició de llengües estrangeres, didàctica de llengües estrangeres i pragmàtica i anàlisi del discurs aplicat a la didàctica de llengües estrangeres.

Vega Esquerra, Amador 
Àrea de coneixement: Estètica i Teoria de les Arts. 
Llicenciat en Filosofia a la Universitat de Barcelona, l'any 1982. 
Doctor en Filosofia per la Universitat de Friburg, l'any 1992. 
Principals línies d'investigació: filosofia i història de les religions (misticisme, estètica del sagrat).

Catedràtics Contractats

Coello de la Rosa, Alex
Àrea de coneixement: Història d'Amèrica Llatina.
Llicenciat en Geografia I Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1991.
Doctor en Història per la Universitat New York at Stony Brook (SUNY), l'any 2001.
Principals línies d'investigació: història d'Amèrica Llatina, amb especial èmfasi en el món colonial; antropologia cultural; cròniques d'Índies (segles XVI-XVIII).

Titulars d'universitat

Berga i Bagué, Miquel 
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. 
Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1978. 
Doctor en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1988. 
Principals línies d'investigació: escriptors anglesos i la Guerra Civil espanyola, i didàctica de la llengua anglesa amb textos literaris.

Besa Camprubí, Carles 
Àrea de coneixement: Filologia Francesa. 
Llicenciat en Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona, l'any 1984. 
Doctor en Filologia Romànica (secció Francès) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995. 
Principals línies d'investigació: les formes breus de la prosa en la narrativa francesa, literatura epistolar i didàctica de la lectura i de la comprensió escrita en francès com a llengua estrangera.

Castellà i Lidon, Josep M. 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1983.
Doctor en Lingüística per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: lingüística del text, anàlisi del discurs i didàctica de la llengua.

Gibert Pujol, Miquel M. 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciat en Filologia Catalana (secció Literatura) per la Universitat de Barcelona, l'any 1980. 
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1996. 
Principals línies d'investigació: literatura catalana del segle XIX i les relacions del teatre català amb el teatre francès dels segles XIX i XX.

Gifra Adroher, Pere 
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. 
Llicenciat en Filologia Anglogermànica (secció Anglès) per la Universitat de Barcelona, l'any 1989. 
Doctor en Filologia Anglesa per la Universitat d'Illinois, l'any 1995. 
Principals línies d'investigació: didàctica de la llengua anglesa amb textos literaris, literatura nord-americana i literatura de viatges.

Ibáñez Fanés, Jordi 
Àrea de coneixement: Estètica i Teoria de les Arts. 
Llicenciat en Filologia Germànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Doctor en Filologia Germànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: estètica i teoria de l'art i filosofia contemporània.

Luna García, Antoni 
Àrea de coneixement: Geografia Humana. 
Llicenciat en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989. 
Master of Science in Planning per la Universitat d'Arizona a Tucson, l'any 1994.
Doctor en Geografia Humana per la Universitat d'Arizona, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: geografia social, geografia política, geografia urbana, Llatinoamèrica. Conflictes socials a la frontera dels EUA i Mèxic després de la signatura del Tractat de Lliure Comerç.

Morrás Ruiz-Falcó, María 
Àrea de coneixement: Literatura Espanyola. 
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1985. 
Doctora en Literatura Hispànica per la Universitat de Califòrnia a Berkeley, l'any 1990. 
Doctora en Literatura Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992. 
Principals línies d'investigació: prosa del segle XV, traduccions clàssiques a l'edat mitjana, contactes entre literatura catalana i castellana a l'edat mitjana i èpica.

Ocampo Siquier, Estela 
Àrea de coneixement: Història de l'Art. 
Llicenciada en Història de l'Art a la Universitat de Buenos Aires, l'any 1977. 
Doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 1981. 
Principals línies d'investigació: teoria de l'art, i teoria de l'art antic, no occidental i primitiu.

Ollé Rodríguez, Manel 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: relacions Xina-Filipines al segle XVI, construcció ibèrica de la imatge de la Xina i formació del cànon de la literatura catalana contemporània.

Pérez-Borbujo Álvarez, Fernando 
Àrea de coneixement: Filosofia. 
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Sevilla, l'any 1992. 
Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: idealisme alemany, filosofia alemanya del segle XIX i problemes de filosofia política contemporània.

Pfeiffer, Michael 
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya. 
Llicenciat en Germanística i Art per l'Escola Tècnica Superior Renano-westfaliana d'Aquisgrà, l'any 1983. 
Doctor en Filosofia i Lletres per l'Escola Tècnica Superior Renano-westfaliana d'Aquisgrà, l'any 1993. 
Principals línies d'investigació: teoria i història de l'escriptura, filosofia del llenguatge, hermenèutica del romanticisme alemany, literatura alemanya i poesia i poètica de la literatura alemanya del segle XVIII al XX.

Pich i Mitjana, Josep 
Àrea de coneixement: Història Contemporània. 
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1991. 
Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: història político-social de Catalunya i els orígens del catalanisme polític al segle XIX.

Rodrigo Alharilla, Martín 
Àrea de coneixement: Història Contemporània. 
Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció Geografia i Història) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992. 
Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: colonialisme espanyol i història econòmica d'Espanya durant els segles XIX i XX.

Rufat Perelló, Hélène 
Àrea de coneixement: Filologia Francesa. 
Llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1988. 
Doctora en Filologia Romànica (secció Francès) per la Universitat de Barcelona, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: mites mediterranis, Albert Camus, simbologia i didàctica de la lectura i la comprensió escrita en el francès com a llengua estrangera.

Valverde Zaragoza, Isabel 
Àrea de coneixement: Història de l'Art. 
Llicenciada en Geografia i Història (secció Història de l'Art) per la Universitat de Barcelona, l'any 1982. 
Doctora en Història de l'Art per la Universitat Lliure de Berlín, l'any 1990. 
Principals línies d'investigació: art modern, teoria de l'art i crítica de l'art.

Vinardell Puig, Teresa 
Àrea de coneixement: Filologia Alemanya. 
Llicenciada en Filologia Anglogermànica (secció Alemany) per la Universitat de Barcelona, l'any 1986. 
Doctora en Filologia Alemanya per la Universitat de Barcelona, l'any 1997. 
Principals línies d'investigació: romanticisme alemany, literatura autobiogràfica i lírica contemporània en llengua alemanya.

Professors agregats

Arribas Verdugo, Sonia
Àrea de coneixement: Filosofia Política.
Llicenciada en Filosofia per la Universitat Complutense de Madrid, l'any 1994.
Doctora en Ciències Polítiques per la New School for Social Research, Nova York (EUA), l'any 2004, i en Filosofia per la UNED, l'any 2003.
Principals línies d'investigació: política i teoria social, teoria crítica, estudis mtrxistes, Teoria de la subjectivitat, psicoanàlisi, estètica i segles XIX i XX i pensament europeu.

Cozzoli, Daniele 
Àrea de coneixement: Història de la Ciència.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat La Sapienza de Roma, l'any 1998. 
Doctor en Lògica i Epistemologia, l'any 2003. 
Principals línies d'investigació: història i filosofia de la ciència.

Delgado Hervás, Ana 
Àrea de coneixement: Arqueologia. 
Llicenciada en Filosofia i Lletres (secció Història) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990. 
Doctora en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Principals línies d'investigació: protohistòria de la península Ibèrica, colonialisme, arqueologia fenícia.

Djermanovic, Tamara
Àrea de coneixement: Filosofia.
Llicenciada en Literatura Comparada i Teoria de la Literatura per la Universitat de Belgrad, l'any 1990.
Doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Principals línies d'investigació: literatura i pensament eslaus; desenvolupament de l'art i l'estètica en el món eslau; Kandinsky; Malévich; Tarkovski; Sokurov.

Farías Zurita, Víctor
Àrea de coneixement: Història Medieval.
Llicenciat en Història Medieval per la Universitat de Barcelona, l'any 1989. 
Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: poblament rural i urbà al nord-est català (segles X-XIII). Societat i economia rural i urbana de l'alta i plena edat mitjana. Església de la baixa antiguitat i l'alta i plena edat mitjana. Fonts medievals i tècniques d'investigació.

Garcia Balañà, Albert 
Àrea de coneixement: Història Contemporània. 
Llicenciat en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1992.
Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002. 
Principals línies d'investigació: història contemporània, història de Catalunya i història colonial.

Jacobson, Stephen H. 
Àrea de coneixement: Història Contemporània.
Llicenciat en Història per la Universitat de la Wesleyan, l'any 1987.
Master en Història per la Universitat de Pennsylvania, l'any 1991.
Doctor en Història per la Universitat Tufts, l'any 1998.
Principals línies d'investigació: història social de les professions, nacionalisme, imperi espanyol.

Janué Miret, M. Concepció 
Àrea de coneixement: Història Contemporània. 
Llicenciada en Filosofia i Lletres (Història Contemporània) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987. 
Doctora en Filosofia i Lletres (Història Contemporània) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1994. 
Principals línies d'investigació: història contemporània, història contemporània d'Espanya, història contemporània de Catalunya, història contemporània d'Alemanya, història comparada, burgesia, elits, modernització política.

Jones, Linda Gale
Àrea de coneixement: Història Medieval.
Llicenciada en Near Eastern Studies (Estudis del Pròxim Orient) per la Universitat de Califòrnia a Berkeley (EUA), l'any 1984.
Doctora en Història de les Religions per la Universitat de Califòrnia a Santa Barbara (EUA), l'any 2004.
Principals línies d'investigació: tradicions i cultura islàmiques a l'edat mitjana; història, cultura i literatura d'al-Andalus i el Magreb (segles XI-XV); religions i cultures d'Europa a l'edat mitjana; relacions entre cristians, musulmans i jueus en el Mediterrani medieval.

Nodar Domínguez, Alberto 
Àrea de coneixement: Filologia Grega. 
Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Salamanca, l'any 1991. 
Doctor en Filologia Clàssica per la Universitat d'Oxford, l'any 1998. 
Principals línies d'investigació: papirologia grega: transmissió de la literatura clàssica en l'antiguitat; catalogació i edició de textos papiracis, digitalització de textos i d'imatges de col·leccions papirològiques.

Oliver Rotger, M. Antònia 
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. 
Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1991. 
Doctora en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2000. 
Principals línies d'investigació: literatura chicana i de minories llatines als Estats Units, amb particular èmfasi en la literatura de dones. Estudis culturals i estudis de gènere aplicats a aquesta literatura.

Presas Puig, Albert 
Àrea de coneixement: Història de la Ciència.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1984. 
Doctor en Història de la Ciència i de la Tècnica per la Universitat Tècnica de Berlín, l'any 1995. 
Principals línies d'investigació: història i filosofia de la ciència i de la tècnica; ciència, tècnica i societat; ciència europea a l'Índia (segles XVI i XVII); ciència espanyola i relacions internacionals al segle XX; ciència i totalitarisme; aplicació de les noves tecnologies a l'ensenyament i a la recerca.

Subirana Martín, Jaume 
Àrea de coneixement: Filologia Catalana. 
Llicenciat en Filosofia hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987. 
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: literatura, sociologia de la cultura, espai i identitat, amb un especial interès per la literatura i la cultura catalanes i per la ciutat de Barcelona.

Professors agregats interins

Bouso García, Raquel 
Àrea de coneixement: Filosofia. 
Llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995. 
Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1997.
Doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: filosofia japonesa (budisme zen, Escola de Kioto), història de les religions.

Capdevila Castells, Pol
Àrea de coneixement: Estètica i Teoria de l'Art.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1999.
Doctor en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: teoria de l'art contemporani i teoria de la imatge; el temps com a eina biopolítica.

Cerarols Ramírez, Rosa
Àrea de coneixement: Geografia Humana.
Llicenciada en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2002.
Doctora en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2008.
Principals línies d'investigació: geografia cultural, estudis de gènere, geografia històrica i postcolonial.

Firenze Vassallo, Antonino 
Àrea de coneixement: Filosofia. 
Llicenciat en Filosofia per la Universitat d'Urbino, l'any 2000. 
Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2005. 
Principals línies d'investigació: filosofia contemporània (hegelo-marxisme, psicoanàlisi, fenomenologia i filosofia francesa contemporània).

March Roig, Eva 
Àrea de coneixement: Història de l'Art. 
Llicenciada en Geografia i Història (secció Història de l'Art) per la Universitat de Barcelona, l'any 1992.
Doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 2007.
Principals línies d'investigació: la formació de les col·leccions dels museus de Barcelona durant la segona meitat del segle XIX i la primera del segle XX. La pintura barroca espanyola religiosa.

Professors Tenure Track

El Mecky, Nausikka
Àrea de coneixement: Història de l’Art.
Doctora en Història de l’Art per la Universitat de Cambridge, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: la destrucció de l'art, censura, art i política, iconoclasma, destrucció del patrimoni cultural, educació innovació i aventura, destrucció creativa, cultura visual, història de l'art.

Professors Postdoc

Cairol Carabí, Eduard 
Àrea de coneixement: Història de l'Art. 
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1990. 
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1994. 
Doctor en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1999. 
Principals línies d'investigació: estètica i teoria de les arts, en particular del període de gènesi de la modernitat (entre 1750 i 1900).

Castellà Pujols, Maria Betlem
Àrea de coneixement: Història, Revolució Francesa, Institucions Parlamentàries.
Llicenciada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1999. 
Doctora en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i per la Universitat de París 1 (Panthéon Sorbonne), l'any 2008.
Principals línies d'investigació: Assemblees parlamentàries a França del 1789 al 1795.

Luengo Sánchez, Jorge Alberto
Àrea de coneixement: Història Contemporània.
Llicenciat en Història per la Universitat de Valladolid, l'any 2002.
Doctor en Història i Civilització per l'Institut Universitari Europeu, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: dimensions comparatives, transnacionals i globals de la història moderna espanyola.

Segura García, Teresa
Àrea de coneixement: Història Contemporània.
Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2007.
Màster en Història del món per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2008.
Màster en Estudis moderns de l'Àsia meridional per la Universitat de Cambridge, l'any 2010.
Doctora en Història per la Universitat de Cambridge, l'any 2016.
Principals línies d'investigació: Història de l'Índia contemporània; contactes culturals entre l'Índia i la Gran Bretanya; gènere, masculinitat i pràctiques corporals a l'Índia contemporània.

Professors associats

Antón Martí, Marta
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2004.
Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: art contemporani. Història i teoria de l'art. Art no occidental.

Asian Carrera, Ana
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa. 
Llicenciada en Filologia Anglogermànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1992. 
Principals línies d'investigació: literatura i poesia moderna irlandesa i ensenyament de llengua i literatura anglesa per a adults.

Azarian, Jenny Antarane Berthy
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2006.

Bescós Prat, Pere
Àrea de coneixement: Filologia Llatina.
Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2003.
Doctor en Comunicació Multilingüe per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Principals línies d'investigació: història de la traducció; traduccions catalanes (segle XV); tradició clàssica; lírica grega: Alcmà.

Busse Olive, Luis
Àrea de coneixement: Filosofia.
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, l'any 1985.
Doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona, l’any 1995.
Principals línies d'investigació: Art Contemporani, Fotografia, Estètica Cultural.

Cabal Guarro,Miquel
Àrea de coneixement: Filologia Eslava.
Llicenciat en Filologia Eslava per la Universitat de Barcelona, l'any 2001.
Doctor en Lingüística per la Universitat de Barcelona, l'any 2016.

Caballero Puig, Ferran
Àrea de coneixement: Filosofia Política.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l’any 2010.
Màster en Pensament Contemporani per la Universitat de Barcelona, l'any 2012.
Principals línies d’investigació: Democràcia, liberalisme, populisme, identitat, postveritat.

Canela Gracia, Joan
Àrea de coneixement: Història Antiga.
Llicenciat en Història per la Universitat Rovira i Virgili, l'any 2007.
Màster en Arqueologia Clàssica per l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2009.
Doctor en Arqueologia per la Universitat Rovira i Virgili, l’any 2014.
Principals línies d'investigació: Protohistòria de la península Ibèrica, Arqueologia del Paisatge, Estudis de Poblament, Sistemes d'Informació Geogràfics (GIS).

Capllonch Bujosa, Begoña
Àrea de coneixement: Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 2003.
Doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: teories del llenguatge poètic, estudis de poetes i poètiques des del Renaixement fins al segle XX, semàntica i lexicologia, semiologia i filosofia del llenguatge, traducció poètica (teoria i praxi), la traducció com a interpretació, el sentit de les formes (metre i rima).

Caredda, Sara
Àrea de coneixement: Història de l'Art del Renaixement i del Barroc.
Llicenciat en Història de l'art per la Università degli Studi di Cagliari, l'any 2007.
Màster en Estudis Avançats en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, l’any 2010.
Doctora en Història de l'art per la Universitat de Barcelona, l'any 2016.
Principals línies d'investigació: Art del Renaixement i Barroc; Patronatge artístic, iconografia religiosa, relacions artístiques entre Itàlia i Espanya entre els segles XV i XVII.

Carrillo Martín, Ruben
Àrea de coneixement: Història Global.
Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2009.
Màster en Estudis Xinesos per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2012.
Màster en Història del Món per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2010.
Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement, per la Universitat Oberta de Catalunya, l’any 2015.
Principals línies d'investigació: Migracions transpacífiques a l'edat moderna, sincretisme religiós, gènere.

Catalán Casanova, Oriol
Àrea de coneixement: Història Medieval.
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.
Doctor en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: Predicació medieval, relacions intereligioses, identitats religioses.

Chaviano Pérez, Lizbeth Jhoanna
Àrea de coneixement: Història Moderna i Contemporània.
Llicenciada en Història per la Universitat de L’Habana, l'any 1995.
Màster en Conservació i Rehabilitació del Patrimoni per la Universidad Central de las Villas, l’any 2003.
Màster Universitari en Història del Món per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2010.
Doctora en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2013.
Principals línies d'investigació: Esclavitud i comerç en la regió del Carib.

Chin Ko, Chun-chun
Àrea de coneixement: Estudis de l'Àsia Oriental. 
Llicenciada en Belles Arts (especialitat Pintura) per la Universitat Nacional d'Arts de Taiwan, l'any 1983. 
Llicenciada en Belles Arts (especialitat Imatge: Cine-Vídeo-Fotografia) per la Universitat de Barcelona, l'any 1993. 
Doctora en Traducció i Ciències del Llenguatge per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2016.
Principals línies d'investigació: didàctica, adquisició i aprenentatge de la llengua xinesa; estètica i història del cinema de l'Àsia oriental.

Contente, Claudia
Àrea de coneixement: Història Contemporània, Història d’Amèrica.
Graduada per l'Escola d'Alts Estudis en Ciències Socials de París (EHSS), l’any 1991.
Doctora en Història i Civilitzacions per l'Escola d'Alts Estudis en Ciències Socials de París (EHSS), l’any 2004.
Principals línies d’investigació: Història Rural, Demografia Històrica, Construcció de l'Estat, Història de la Família.

Corazón Ardua, José Luis
Àrea de coneixement: Filosofia, Teoria de la Literatura.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Madrid, l’any 2000.
Doctor en Filosofia, problemes del pensar filosòfic per la Universitat Autònoma de Madrid, l’any 2005.
Doctor en Teoria de la Literatura i de l’Art i Literatura Comparada per la Universitat Autònoma de Madrid, l’any 2016.
Principals línies d’investigació: estètica, filosofia de l’art i teoria de la literatura.

Crespo Saumell, Jordi
Àrea de coneixement: Filosofia.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2003.
Màster en Història de les Religions per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2005.
Màster en Filologia Clàssica per la Universitat Complutense de Madrid, l’any 2012.
Màster en Humanitats, especialitat Filosofia Antiga per la University College Dublin, l’any 2013.
Doctor en Filosofia, Epistemologia i Història de la Cultura per la Università degli Studi di Cagliari, l’any 2017.
Principals línies d’investigació: Filosofia antiga, medicina grega.

De Llobet Franch, Ruth
Àrea de coneixement: Història.
Llicenciada en Història i Geografia per la Universitat de Barcelona, l’any 1996.
Màster en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 1998.
Doctora en Història per la Universitat de Wisconsin-Madison, l’any 2011.
Principals línies d’investigació: Història d'Àsia, Història del Sud-est d'Àsia, Història Moderna, Història Contemporània.

Denissenko Denissenko, Anna
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació.
Llicenciada en Filologia Eslava per la Universitat de Barcelona, l'any 2008.
Màster en Estudis de Traducció: Estratègies i Procediments per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Doctora en Traducció i Ciències del Llenguatge per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2016.
Principals línies d'investigació: Adquisició d'una L2 per part dels adults bilingües català/castellà; aprenentatge d'una L2 mitjançant l'IF; rus com a llengua estrangera; l'escriptura en una L2.

Domingo Alegre, Maria Teresa
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona, l’any 1997.

Egea Carrasco, Adolfo
Àrea de coneixement: Filologia Clàssica.
Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, l'any 2002.
Doctor en Filologia Llatina per la Universitat de Barcelona, l'any 2015.
Principals línies d'investigació: literatura llatina, literatura grega, tradició clàssica.

Farrés Famadas, Glòria
Àrea de coneixement: Filosofia.
Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1995.
Doctora en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2005.

Fernández Rius, Núria
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciada en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2006.
Doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: crítica de l'art, art del segle XIX, història i teoria de la fotografia.

Fichtenbaum, Marina Leda
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciada en Arts Plàstiques per la Universidad Nacional de La Plata de Buenos Aires (Argentina), l'any 1984.
Màster universitari en Estudis Comparats de Literatura, Art i Pensament per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: art, natura i memòria.

Figliulo, Roberto
Àrea de coneixement: Estudis d'Àsia Oriental.
Llicenciat en Història, Cultura i Civilitzacions Orientals per la Universitat de Bolonya, l'any 2007.
Màster en Llengües i Cultures de l'Àsia i l'Àfrica per la Universitat de Bolonya, l'any 2011.
Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2016.

Fullana Ferrer, Guillem d’Efak
Àrea de coneixement: Història.
Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 1998.
Màster en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2000.
Master of Science Art Administration per la Boston University, l’any 2006.

González Collantes, Carla
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat de València, l’any 2003.
Grau en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat Oberta de Catalunya, l’any 2017.
Màster en Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona, l’any 2011.
Doctora en Comunicació Audiovisual per la Universitat Politècnica de València, l’any 2006.
Principals línies d’investigació: La llengua dels mitjans de comunicació, anàlisi del discurs, processos de normalització lingüística.

González Rabassó, Georgina
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciada en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 2005.
Doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 2015.
Principals línies d'investigació: Història de la Filosofia; Filosofia Antiga, Medieval i del Renaixement; Història de les Filòsofes; Història de la Ciència.

Heneghan, Marie
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciada en Art per la Universitat de Queensland, l’any 2012.
Doctora en Filosofia en Literatura Anglesa per la University of Southern Queensland, l’any 2019.

Izquierdo Ballester, Santi 
Àrea de coneixement: Història Contemporània. 
Llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, l'any 1991. 
Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2003. 
Principals línies d'investigació: història sociopolítica a Catalunya i a Espanya entre l'últim terç del segle XIX i les primeres dècades del segle XX; història del catalanisme polític i història de la cultura i dels intel·lectuals a Catalunya durant el mateix període.

Jensana Tanehashi, Amadeo-Koichi
Àrea de coneixement: Estudis d’Àsia Oriental.
Llicenciat en Dret per la Universitat Central de Barcelona – Abat Oliba, l’any 1992. 
Màster en Administració i Direcció d’Empreses per la Universidad San Pablo-CU, l’any 2012.

Jornet Niella, Rafael
Àrea de coneixement: Prehistòria.
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l’any 2002.
Doctorat en Ciències de l’Antiguitat (Arqueologia) per la Universitat de Barcelona, l’any 2016. Principals línies d'investigació: estudi de la protohistòria mediterrània occidental i l'arqueologia clàssica, fent èmfasi en els aspectes d'interacció colonial amb la cultura ibèrica i el món númida.

Kerras, Nassima
Àrea de coneixement: Filologia Francesa i Estudis Àrabs i Islàmics.
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat d’Orà, l’any 2006.
Doctora en Traducció i Interpretació per la Universitat de Granada, l’any 2012.

Kneper, Gennadi
Àrea de coneixement: Filologia Eslava.
Llicenciat en Mass Communication per la Universitat de Münich, l’any 2008.
Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2015.

Lladó Mas, Bernat
Àrea de coneixement: Geografia Humana.
Llicenciat en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2006. 
Doctor en Geografia Humana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2010.
Principals línies d'investigació: geografia cultural.

Martínez Robles, David 
Àrea de coneixement: Estudis de l'Àsia Oriental.
Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, l'any 1996. 
Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2007.
Principals línies d'investigació: relacions entre Espanya i la Xina en la segona meitat del segle XIX. La rebel·lió dels Taiping i la seva significació en la crisi xinesa del segle XIX. Lingüística del xinès i dialectologia. Noves tecnologies i l'ensenyament de la llengua xinesa.

Martínez Taberner, Guillermo
Àrea de coneixement: Història Contemporània i Estudis d'Àsia Oriental.
Llicenciat en Història per la Universitat de València, l'any 2003.
Llicenciat en Estudis d'Àsia Oriental per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2005.
Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Principals línies d'investigació: relacions històriques i contemporànies entre Àsia i Europa; la presència europea a la regió d'Àsia Oriental als segles XIX i XX; història econòmica, política i cultural del Japó; cultura popular japonesa.

Masnou Morera, Maria José
Àrea de coneixement: Estudis d’Àsia Oriental.
Llicenciada en Arquitectura per l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona, l'any 1990.
Màster en Àsia Oriental Expert en Economia i Societat a l’Àsia Oriental, per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2009.
Principals línies d’investigació: l'urbanisme  el disseny urbà comparat entre el context europeu i les ciutats asiàtiques. Actualment se centra en l'àrea metropolitana de Barcelona i  la ciutat de Hangzhou.

Mingorance Ricart, Francesc Xavier
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: conservació i restauració del patrimoni històric i artístic, arquitectura medieval, turisme cultural.

Mir García, Jordi
Àrea de coneixement: Filosofia Moral.
Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2001.
Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2014.
Principals línies d'investigació: filosofia moral i política, història del pensament i dels moviments socials i polítics contemporanis, estudis interculturals.

Mitrani Martínez de Marigorta, Alejandro 
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciat en Geografia i Història (secció Història de l'Art) per la Universitat de Barcelona, l'any 1995.
Doctor per la Universitat de Barcelona, l'any 2012. 
Principals línies d'investigació: art d'avantguarda a Catalunya, art contemporani, teoria de l'art i disseny.

Moreta Tusquets, Ignasi
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2009.
Principals línies d'investigació: literatura catalana contemporània, especialment l'obra de Joan Maragall; crítica textual; filosofia de la religió; interseccions entre religió i literatura.

Palau Baduell, Josep Maria
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, l'any 2007.
Doctor en Societat i Cultura per la Universitat de Barcelona, l’any 2016.
Principals línies d'investigació: pintura mural romànica catalana i les fonts eclesiàstiques catalanes medievals, en especial, les visites pastorals.

Planas Penadés, Ricard-Josep
Àrea de coneixement: Estudis d’Àsia Oriental.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l’any 2008.
Llicenciat en Estudis d’Àsia Oriental per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Popeu Fabra, l’any 2009.
Màster en Estudis Xinesos per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2013.

Pons Giner, Bàrbara
Àrea de coneixement: Estudis Urbans.
Llicenciada en Arquitecta per la Universitat Politècnica de València, l'any 1999.
Màster en Arquitectura del Paisatge per la Universitat de Harvard, l'any 2005.
Doctora en Urbanística i Ordenació del Territori per la Universitat Politècnica de Madrid, l'any 2016.
Principals línies d'investigació: Ciutat globals, urbanisme ecològic, infraestructura verda i desenvolupament urbà sostenible.

Porras Martí, Marina
Àrea de coneixement: Estudis Literaris.
Graduada en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2013.
Graduada en Llengua i Literatures Catalanes per la Universitat Oberta de Catalunya, l'any 2019.
Màster en Teoria de la Literatura i Literatura comparada per la Universitat de Barcelona, l’any 2016.
Principals línies d'investigació: Teoria de la literatura i literatura comparada, literatura catalana.

Prado Fonts, Carlos
Àrea de coneixement: Estudis de l'Àsia Oriental.
Llicenciat en Traducció i Interpretació (Francès i Xinès) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1998.
Doctor en Teoria de la Traducció i Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2005.
Principals línies d'investigació: literatura xinesa.

Prokopljevic Bugarski, Jelena
Àrea de coneixement: Geografia Humana.
Llicenciada en Arquitectura per la Universitat de Belgrad, l'any 1998.
Doctora en Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: Història d'arquitectura i de les ciutats; Àsia; Europa de l'Est.

Ribalta Delgado, Jorge
Àrea de coneixement: Estètica i Teoria de les Arts.
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, l'any 1986.
Principals línies d'investigació: fotografia moderna i contemporània, historia de la fotografia, política i gestió cultural.

Rúa Fernández, Carolina
Àrea de coneixement: Història Contemporània.
Doctora en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2010.

Sala Isern, Antonio
Àrea de coneixement: Literatura Catalana.
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Girona, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: segle XX.

Sala Martí, Pere
Àrea de coneixement: Geografia Humana.
Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 1997.
Màster en Estudis d’impacte i auditories ambientals per la International University Study Center, l’any 1998.
Principals línies d'investigació: del paisatge en les polítiques públiques, la implementació de polítiques de paisatge a Europa, la relació entre paisatge i desenvolupament, així com en els paisatges emergents.

Sallés Vilaseca, Núria
Àrea de coneixement: Història Moderna.
Llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 2010.
Màster en Història del Mín per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2011.
Doctora en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2016.

Salloum, Joliana
Àrea de coneixement: Estudis Àrabs i Islàmics.
Graduada en Belles Arts per la Universitat de Damasc, l’any 2003.
Màster en conservació i restauració per la Universitat de Roma tres, l'any 2008.
Màster en Strumenti scientifici di supporto alla conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale per la Universitat de Roma tres, l'any 2020.
Doctora en Història i conservació de l’objecte d’art i d’arquitectura per la Universitat de Roma tres, l’any 2016.
Principals línies d'investigació: Idioma àrab, conservació i restauració de pintura mural.

Sardà Seuma, Samuel
Àrea de coneixement: Prehistòria i Arqueologia.
Llicenciat en Història per la Universitat Rovira i Virgili, l'any 2001.
Màster universitari en Arqueologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2007.
Doctor en Història per la Universitat Rovira i Virgili, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: evolució social i formació de les societats complexes (ideologia, poder, prestigi, xarxes socials); contacte cultural i dinàmiques d'intercanvi a la protohistòria mediterrània (construccions identitaries, processos colonials, ceramologia); estudi arqueològic de rituals de comensalitat (pràctiques rituals, banquet, hàbits alimentaris, arqueologia contextual).

Skrabec Skrabec, Simona
Àrea de coneixement: Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
Llicenciada en Literatura Comparada i Teoria Literària i en Llengua i Literatura Alemanya (doble titulació) per la Universitat de Ljubljana, l’any 2014.
Màster en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2000.
Doctora en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2002.

Soto Calderon, Andrea Lorena
Àrea de coneixement: Filosofia.
Llicenciada en Filosofia i en Educació (doble titulació) per la Universitat de Valparaíso (Xile), l’any 2006.
Màster Universitari en Filosofia Contemporània: Tendències i Debats per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2011.
Doctora en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 2016.
Principals línies d'investigació: Pensament contemporani, transformacions de l’experiència estètica en la cultura contemporània, la recerca artística, l’estudi de la imatge i els mitjans, així com en la relació entre l’estètica i la política.

Tirado Mauri, Marta
Àrea de coneixement: Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
Llicenciada en Humanitats per Universitat Pompeu Fabra, l’any 2004.
Màster en Estudis Comparatius de literatura, art i filosofia per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2011.

Torras Benezet, Núria
Àrea de coneixement: Història Antiga.
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1999.
Doctora en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2016
Principals línies d'investigació: geografia sagrada de l'antic Egipte, màgia i mitologia a l'Antiguitat.

Professors emèrits

Argullol Murgadas, Rafael
Àrea de coneixement: Estètica i Teoria de les Arts.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1973.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, l'any 1974.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1978.
Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: estètica i filosofia de la cultura, la tragèdia grega i mites culturals.

Aubet Semmler, Maria Eugènia
Àrea de coneixement: Prehistòria.
Llicenciada en Història (secció Prehistòria) per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.
Doctora en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1970.
Principals línies d'investigació: arqueologia fenícia, protohistòria mediterrània.

Cots Vicente, Montserrat
Àrea de coneixement: Filologia Francesa.
Llicenciada en Filologia Francesa per la Universitat de Barcelona, l'any 1968.
Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.
Doctora en Filosofia i Lletres (secció Filologia Romànica) per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1975.
Principals línies d'investigació: relacions literàries hispano-franceses en els segles XVII i XVIII; història de la traducció literària, amb especial atenció en l'aplicació de les normes teòriques imperants en les diferents èpoques; evolució del concepte d'imitació en la història literària; la polaritat pintura-literatura, i els textos de defensa de la llengua francesa en el segle XVIII.

Folch i Fornesa, Dolors 
Àrea de coneixement: Història Antiga.
Llicenciada en Filosofia i Lletres (secció Història) per la Universitat de Barcelona, l'any 1965.
Doctora en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1991.
Principals línies d'investigació: la Xina dels Ming i les relacions amb el món europeu del segle XVI.

Garolera Carbonell, Narcís
Àrea de coneixement: Filologia Catalana.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1973; amb grau, l'any 1979.
Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, l'any 1990.
Principals línies d'investigació: crítica textual i literatura contemporània.

Marí Muñoz, Antoni 
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciat en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.
Doctor en Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1983.
Principals línies d'investigació: teoria de l'art.

Oller i Rovira, Dolors
Àrea de coneixement: Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
Llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, l'any 1969.
Doctora en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1987.
Principals línies d'investigació: poètica literària, estratègies textuals, retòrica i pragmàtica del discurs i poètica noucentista.

Riudor Gorgas, Lluís
Àrea de coneixement: Geografia Humana.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, l'any 1971.
Doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1989.
Principals línies d'investigació: discursos geogràfics i colonialisme espanyol al nord d'Àfrica i història del pensament geogràfic a l'Espanya del segle XX.

Torras Elias, Jaume
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques.
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1966.
Doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1971.
Principals línies d'investigació: la indústria abans de la fàbrica i pautes de consum de béns manufacturats (segles XVII-XIX).

Ucelay-Da Cal, Enric
Àrea de coneixement: Història Contemporània.
Llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de Bard de Nova York, l'any 1969.
Doctor en Història per la Universitat de Colúmbia de Nova York, l'any 1979.
Principals línies d'investigació: història contemporània i de Catalunya.

Investigadors ICREA

Block Allen, David Martín
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa.
Llicenciat en Història per la Universitat de Houston, l’any 1978.
Màster en Lingüística Aplicada per la Universitat de Houston, l’any 1985.
Doctor en Lingüística Aplicada per la Universitat de Lancaster, l’any 1995.
Principals línies d'investigació: La globalització i les pràctiques multilingües, el capitalisme a principis del segle XXI i la desigualtat i divisions de classes socials com a efectes col·laterals claus.

Madella, Marco
Àrea de coneixement: Prehistòria, Arqueologia.
Llicenciat en Ciències Naturals per la Universitat de Milà, l'any 1989.
Doctor per la Universitat de Cambridge, l'any 2000.
Principals línies d'investigació: l'ecologia del comportament, arqueobotànica, geoarqueologia, simulació, Àsia del sud, fitòlits, carbonets, micromorfologia.

Montón Subías, Sandra
Àrea de coneixement: Arqueologia.
Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, l'any 1988.
Doctora en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'any 1993.
Principals línies d'investigació: l'arqueologia de la societat argàrica (edat del bronze del sud-est de la península Ibèrica), l'arqueologia del conflicte, l'arqueologia de les tecnologies domèstiques i la vida quotidiana, l'arqueologia del comportament funerari, l'arqueologia del gènere i les activitats de manteniment i l'arqueologia de la identitat.

Rubiés Mirabet, Joan Pau
Àrea de coneixement: Història Moderna.
Llicenciat en Història Moderna per la Universitat de Barcelona, l'any 1987. 
Doctor en Història per la Universitat de Cambridge, l'any 1992.
Principals línies d'investigació: diplomàcia i trobades culturals 1200-1750; el cosmopolitisme i la Il·lustració; imperi, historiografia i pensament polític de la monarquia espanyola; missions religioses i trobades culturals en el món modern primerenc; escriptura de viatge i els orígens de la Il·lustració; historiografia i pensament polític a Espanya i a Catalunya.

Zabala, Santiago José
Àrea de coneixement: Filosofia.
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Torí, l'any 2002.
Doctor en Filosofia per la Universitat Pontifícia Lateranense, l'any 2006.
Principals línies d'investigació: hermenèutica, política i filosofia contemporànies, Heidegger.

Investigadors Ramón y Cajal

Macsotay Bunt, Attila Tomas
Àrea de coneixement: Història de l'Art.
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat d'Amsterdam, l'any 2000.
Doctor per la Universitat d'Amsterdam, l'any 2008.
Principals línies d’investigació: evolució de l'escultura després del 1750, posant especial atenció a discursos i tècniques corporals; l'escultura i les Acadèmies en l'Antic Règim; l'estudi de l'execució judicial i les seves cultures visuals en el llegat secular i il·lustrat; interiors ornamentats eclesiàstics espanyols sota la noció teòrica de l'espai afectiu.

Investigadors Juan de la Cierva

Ferrer Martín, Meritxell
Àrea de coneixement: Arqueologia.
Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2002.
Màster en Història per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2006.
Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia per la Universitat de Barcelona, l’any 2007.
Doctora en Arqueologia per la Universitat Pompeu Fabra, l'any 2012.
Principals línies d’investigació: arqueologia de la Mediterrània durant l'Edat de Ferro — principalment la colonització grega i fenícia dins la Mediterrània occidenta perspectives postcolonials, connexions i mobilitats antigues, poder i dinàmica de gènere  construides i representades a través de pràctiques rituals i diàries, i usos contemporanis del passat.

Mallart Romero, Lucila
Àrea de coneixement: Història contemporània.
Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2006.
Doctora en Història contemporània per la Universitat de Nottingham, l’any 2016.
Principals línies d’investigació: Identitats nacionals, Cultura visual, Història de l'arquitectura, Història intel·lectual.

Sánchez Mañas, Carmen
Àrea de coneixement: Filologia Grega.
Llicenciada en Filologia Clàssica per la Universitat de Saragossa, l’any 2009.
Màster d’Arts en Filologia Clàssica per la Universitat Lliure de Berlín.
Doctora en Ciències de l’Antiguitat per la Universitat de Saragossa, l’any 2016.
Principals línies d’investigació: Religió Grega, Historiografia Grega, Literatura Grega.

Investigadors Marie Curie

Antczak, Konrad Andrzej
Àrea de coneixement: Arqueologia Històrica.
Llicenciat en Antropologia pel Rollins College (EUA), l'any 2011.
Màster en Arqueologia Històrica pel College of William & Mary (EUA), l'any 2014.
Doctor en Arqueologia Històrica, pel College of William & Mary, USA, l'any 2017.
Principals línies d’investigació: Arqueologia històrica en Veneçuela i el Carib Sud-oriental, arqueologia dels mariners i les mobilitats marítimes, arqueologia del contraban, segles XVI al XIX.

Cirac Claveras, Gemma
Àrea de coneixement: Història de la Ciència.
Principals línies d’investigació: millorar la comprensió acadèmica en els camps de la història de l’era espacial, la història nuclear i la història de la informació, així com les seves interconnexions.

Gregorio De Souza, Jonas
Àrea de coneixement: Arqueologia.
Llicenciat en Història per la Federal University of Rio Grande do Sul (Brasil), l’any 2009.
Màster en Arqueologia per la University of Sao Paulo (Brasil), l’any 2012.
Doctor en Arqueologia per la University of Exeter (Regne Unit), l’any 2017.
Principals línies d’investigació: les passades migracions humanes a la terra baixa de l’Amèrica del Sud, integrant l’arqueologia, la paleoecologia i el modelatge informàtic per explorar l’expansió dels agricultors neotropicals durant els períodes de canvi climàtic a l’Holocè tardà.

Gur-Arie, Shira-Rivka
Àrea de coneixement: Història Antiga.
Llicenciat en Arqueologia per la Bar-Ilan University (Israel), l’any 2004.
Màster en Arqueologia per la Bar-Ilan University (Israel), l’any 2008.
Doctora en Arqueologia per la Bar-Ilan University (Israel), l’any 2015.
Principals línies d’investigació: la interacció humà-entorn i, sobretot, com les condicions ambientals determinen el comportament tecno-cultural humà i com aquesta conducta afecta el medi ambient. M’interessa especialment la cuina i l’ús de recursos de combustible i aliments.

Lehtonen, Markku Juhani
Àrea de coneixement: Història de la Ciència.
Màster en Gestió Ambiental per la Universtitat de Helsinki, l’any 1994.
Doctorat en Economia Ambiental per la Universitat de Versalles Saint-Quentin-en-Yvelines , l’any 2005.
Principals línies d’investigació: les polítiques energètiques i ambientals, amb especial èmfasi en l’energia nuclear, la gestió de residus radioactius i els biocombustibles; el paper de l’expertesa (especialment indicadors i avaluacions); l'avaluació de megaprojectes; democràcia deliberativa; i controvèrsies públiques sobre qüestions d’energia i medi ambient.

Moisand, Jeanne Marie
Àrea de coneixement: Història Contemporània.
Principals línies d’investigació: història de les migracions hispàniques, de les circulacions polítiques i del gènere; història cultural i política de l’Espanya del segle XIX; circulació humana i circulació política transimperial al segle XIX.

Villegas De La Torre, Esther Maria
Àrea de coneixement: Literatura Espanyola.
Llicenciada en Art per la Universitat de Manchester, l’any 2003.
Màster en Art per la Universitat de Manchester, l’any 2004.
Doctora en Filosofia per la Universitat de Nottingham, l’any 2012.
Principals línies d’investigació: Història intel·lectual moderna, història del llibre i de la lectura, estudis de gènere, literatura lusohispànica i anglo, enfocaments comparatius i transnacionals, estudis de traducció, edició editorial, humanitats digitals, ensenyament de la llengua espanyola.

Investigadors Beatriu de Pinós

Guiteras Mombiola, Anna
Àrea de coneixement: Antropologia Social.
Llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona, l’any 2005.
Doctora en Història d’Amèrica per la Universitat de Barcelona, l’any 2011.
Principals línies d’investigació: història política i socioeconòmica de la Amazonia boliviana, segles XIX-XX; processos d'inclusió/exclusió a l'ordre liberal republicà; pràctiques i estratègies de representació de les poblacions indígenes amazòniques.

Pretel O’Sullivan, David
Àrea de coneixement: Història Contemporània.
Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Madrid, l’any 2004.
Màster en Estudis Avançats en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2008.
Màster de Filosofia en Estudis Històrics per la Universitat de Cambridge, l’any 2010.
Doctor en Història Econòmica per la Universitat Autònoma de Madrid, l’any 2012.
Principals línies d’investigació: estudis de ciències i tecnologia, humanitats ambientals i història del capitalisme a Amèrica Llatina

Investigadors Beatriz Galindo

Ferrer Gallardo, Xavier
Àrea de coneixement: Geografia Humana.
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2001.
Màster en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2005.
Doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2008.
Principals línies d’investigació: geografia política, fronteres i migracions, immigració, identitat i integració, relacions de veïnatge i dinàmiques de mobilitat hispano-marroquí, Ceuta, Melilla, Gibraltar.

Personal investigador doctor junior

Lindmäe, Maria
Àrea de coneixement: Geografia Humana.
Graduada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2009.
Màster en estudis territorials i de la població per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2014.
Doctora en Humanitats (rama Geografia Humana) per la Universitat Pompeu Fabra, l’any 2020.
Principals línies d’investigació: geografia sonora, espai públic i geografia crítica

Investigadors de Projectes

Biagetti, Stefano
Àrea de coneixement: Arqueologia.
Principals línies d’investigació: societats pastorals; adaptació de les societats humanes a les zones seques d’Àfrica durant els darrers deu mil anys, mitjançant un enfocament transdisciplinari que inclou tècniques innovadores i no destructives.

Hlukhava Usage Kasperski, Tatiana
Àrea de coneixement: Història de la Ciència.
Llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat Europea d'Humanitats de Minsk, l'any 2002.
Màster en Ciències Polítiques per l’Institut d'Estudis Polítics de París, l'any 2003.
Doctora en Ciències Polítiques per l’Institut d'Estudis Polítics de París, l'any 2012.
Principals línies d’investigació: L’energia nuclear i el canvi polític en l'espai post-soviètic.

Lancelotti, Carla
Àrea de coneixement: Arqueologia.
Llicenciat en Patrimoni (Arqueologia) per la Universitat de Bolonya, l'any 2004.
Màster en Ciènces Arqueològiques per la Universitat de Milà, l'any 2006.
Doctora en Arqueologia per la Universitat de Cambridge, l'any 2010.
Principals línies d'investigació: arqueologia quantitativa, geoestadística, arqueobotànica, etnoarqueologia, prehistòria, arqueologia de l'Àsia del Sud (Índia i Pakistan).

Varalli, Alessandra
Àrea de coneixement: Arqueologia.
Principals línies d’investigació: la reconstrucció dels comportaments humans passats i les interaccions entre humans i el seu entorn explorant patrons dietètics, estratègies de subsistència i pràctiques agrícoles en temps pre i protohistòrics (Holocè tardà). Anàlisis de restes humanes, animals i vegetals mitjançant un enfocament multi-isotòpic per tal de conèixer els canvis socioeconòmics i ecològics a través del temps a Europa i al sud d’Àsia.

Becaris de la Generalitat (FI-AGAUR)

Bejarano Coca, Diana Carolina

Jimenez Arteaga, Carolina

Pamplona Molina, Gerard

Pérez Parque, Óscar

Becaris del Ministeri (FPI i FPU)

Alcaina Mateos, Jonas

Álvarez Granell, Carmen

Canzobre Martínez, Isabel

Castellà Martínez, Sergi

García García, Marcos José

Femenías Ferra, Carlos

Feng, Shi

García Moral, Eric

Llorens Decesaris, Gerard

Redondo Blasco, Celia

Rivera Hernández, Aurora Eugenia

Ruiz Pérez, Javier

Romero Blanco, Eloy de Guzman

Scialó, Luca

Sola Jimenez, Rocío

Becaris de doctorat UPF

Cherubini, Maria Belén

Pastena, Andreana

Santiago Marrero, Carlos

PIPF-UPF

D’Agostini, Francesca

Díaz Esteve, Laura

Moral de Eusebio, Enrique

Ruiz Giralt, Abel

Altres becaris

Odriozola Otamendi, Asier

Valdés Sánchez, Amanda