Durant el curs acadèmic 2020-2021, s'han fet millores puntuals a la xarxa sense fils per augmentar la velocitat i la capacitat del sistema. Com es pot veure al gràfic següent, l'ús de la xarxa sense fils s'ha vist afectat per la pandèmia de la covid-19.

Gràfic 6.54. Evolució de la xarxa sense fils