Durant el curs 2020-2021, s'ha millorat la seguretat dels usuaris i servidors per fer front als nous riscos en matèria de ciberseguretat. Podeu veure el diagrama general al gràfic següent:

Gràfic 6.49. Xarxa de comunicacions de la Universitat