El curs 2020-2021 s'ha posat en marxa el pla d’analítica web de Biblioteca i Informàtica que permet, d’acord amb els objectius, recollir i analitzar les dades d’ús per tal d’optimitzar els serveis i establir un procés de millora contínua.
 
D’entre els objectius estratègics plantejats, en destaquem: la visibilitat web, la freqüència de l’activitat a les xarxes socials, la fidelització, la participació i els resultats aconseguits.
 
D’altra banda, s'ha potenciat la publicació i la difusió de notícies a la web per tal de donar a conèixer les novetats, els recursos i els serveis que s'ofereixen i per contribuir a augmentar-ne la visibilitat entre la comunitat universitària. 

 

Actualització i millora de les guies BibTIC

S'han creat continguts nous, entre els quals destaquen les guies següents: 

  • Certificats digitals
  • Mesures de seguretat TIC per treballar a distància
  • Perspectiva de gènere
  • Recursos educatius oberts (REO)