A partir del curs 2020-2021, es fan servir dades Counter 5 per obtenir les estadístiques de consultes i descàrregues de recursos electrònics. Aquesta nova mètrica té en compte criteris diferents als usats en la mètrica anterior (Counter 4).