Durant el curs 2020-2021 s'hi han matriculat 85 estudiants. D'aquests, 12 són estudiants que ho han fet per primera vegada i 73 que ja s'havien matriculat el curs anterior.

Durant aquest curs, s'han ofert un total de 189 assignatures al programa UPF Sènior. Un 75% de les matrícules han estat en assignatures de l'àmbit de les humanitats; un 9%, de l'àmbit de comunicació audiovisual, i un 7%, de l'àmbit de les ciències polítiques. La resta de matrícules han estat molt repartides entre els altres àmbits.