Visualització del contingut web

  2016 2017 2018 2019 2020
Nombre d'ajuts 5 11 6 11 22

BIO

- 1 2 4 10

TIC

5 10 4 7 11

CSH

        1
U. Innovació         2
Import (€) 438.775 625.179 420.000 1.895.171 1.513.433

BIO

- 8.505 140.000 752.313 847.000

TIC

438.775 616.674 280.000 1.142.858 472.663

CSH

        84.000
U. Innovació         109.770