Durant el curs 2020-2021, a part de continuar treballant en el projecte de migració i canvi de versió del servidor web institucional, l'actuació més destacable ha estat la revisió en profunditat de l'accessibilitat dels components comuns i de les plantilles de la web. Aquesta actuació és el punt de partida perquè la web no sigui una barrera per a ningú, i es va complementar amb sessions de conscienciació, formació i acompanyament als editors perquè tots tinguem molt present l'accessibilitat a l'hora de crear continguts per a la web.

Una altra millora destacada introduïda aquest curs ha estat la creació d'informes interactius d'estadístiques web, on els usuaris poden seleccionar el període de consulta, aplicar filtres o exportar les dades en format full de càlcul. Aquests informes milloren substancialment la qualitat de la informació estadística que s'ofereix als usuaris i funcionen en autoservei evitant haver de generar els informes manualment.

Aquest curs també s'ha desmantellat definitivament OpenCMS i s'han consolidat els continguts estàtics històrics de la web.

Com a projectes singulars podem destacar: l'exposició bibliogràfica "Els llengüatges de l'absolut", que es va treballar a fons perquè serveixi de model per a futures exposicions; la web d'eleccions al Claustre universitari 2020, que simplifica molt la gestió dels processos electorals i que s'ha reutilitzat amb èxit per a les eleccions a rector 2021, i la web de docència híbrida, que consolida i amplia la informació d'ajuda als docents que es va començar a oferir al començament de la crisi de la covid-19.