Servei d'Assessorament Psicològic

La Universitat Pompeu Fabra posa a disposició dels seus estudiants el Servei d’Assessorament Psicològic (SAP), que té com a finalitat atendre les necessitats dels estudiants i oferir-los recursos adequats que els ajudin a integrar-se plenament en la vida universitària. El servei s’ofereix de manera totalment confidencial i gratuïta, amb l'objectiu bàsic d'afavorir l'adaptació de l'estudiant a la vida universitària, ajudar-lo a mantenir la seva estabilitat personal i assolir un bon rendiment acadèmic.

Els psicòlegs tenen la missió d'orientar, de manera personalitzada i confidencial, sobre diverses qüestions com ara la manera més adient per millorar el rendiment acadèmic i personal o bé saber enfrontar-se a l'ansietat davant dels exàmens. Des del 2016, el servei va a càrrec de la Fundació Vidal i Barraquer. L'entitat, que va renovar la prestació del servei en guanyar la nova licitació l'any 2020, té previst mantenir-lo fins al 2024. 

El nombre de consultes sol·licitades durant el curs 2020-2021 ha estat de 268. El SAP també ha atès enguany un assessorament a un professor. Respecte al nombre de derivacions per atenció psiquiàtrica, aquest curs s'han fet un total de 31 derivacions a la Fundació Vidal i Barraquer. 

El nombre total d’hores de prestació de servei per a aquest curs ha estat de 270, repartides en 90 hores cada trimestre, en horari de matí i tarda. S’han ofert dotze visites setmanals durant totes les setmanes lectives del curs acadèmic.

Degut a la pandèmia generada per la covid-19, el SAP ha ofert els seus serveis a través de videotrucades durant tot el curs. 

 

Suport a estudiants amb necessitats especials

En data 28 d’abril, el Consell de Govern va aprovar la Normativa d'adaptació docent per a estudiants que poden requerir un tractament específic. Aquesta normativa identifica els col·lectius d’estudiants que tenen necessitats especials en sentit ampli i té per objecte regular l'adaptació docent per a estudiants amb situacions que poden requerir un tractament específic de la Universitat Pompeu Fabra. Pel que fa a l'àmbit d'Inclusió, la normativa recull en concret les necessitats d’estudiants amb dèficits visuals, auditius, discapacitats físiques de tipus motora i orgànica, psicosocial i trastorn del neurodesenvolupament. En el seu punt 3.3 estableix que correspon al programa UPF Inclusió, de suport a estudiants amb necessitats educatives especials, fer l'avaluació de necessitats i acordar amb l'estudiant les adaptacions i els ajustaments que posteriorment informarà a les direccions dels centres o estudis per a la seva aplicació. En dates posteriors, 18 i 26 de maig, des del Vicerectorat en funcions per a projectes per a la docència es van establir per resolució els serveis d’adaptació docent i la documentació requerida per acreditar les situacions d’un tractament específic als efectes de l’adaptació docent. Aquesta reglamentació té per objectiu desenvolupar les mesures adequades en la docència a cadascun d’aquests col·lectius per contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats en el seu pas per la Universitat.

A través del programa UPF Inclusió, el servei d'atenció als estudiants amb necessitats especials ha atès 190 estudiants (96 homes i 94 dones), dels quals 98 disposen del certificat oficial de reconeixement del grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya. Aquest curs 2020-2021, a causa del context generat per la covid-19, cap estudiant estranger ha sol·licitat ser atès pel servei. Des del programa també s’han atès 15 estudiants, que han sol·licitat acollir-se al pla d’atenció en línia de les assignatures del curs 2020-2021, aprovat pel Vicerectorat de projectes per a la docència el 24 de juliol del 2020. El pla es va aprovar amb la finalitat de marcar unes directrius i unes recomanacions, entre les quals es troben les que s'han d'oferir als estudiants que pertanyin al grup de risc o vulnerabilitat i que no poden fer presència a la universitat. Les entrevistes d’atenció i seguiment als estudiants s’han fet aquest curs majoritàriament per videotrucada, amb un total de 130.


Amb el canvi en la modalitat docent generat per la covid-19 i que ha forçat fer la docència en format híbrid o en línia, des del servei ha estat necessari reorientar el focus d’atenció i reforçar-ne alguns aspectes, principalment els relacionats amb l’accessibilitat i els recursos digitals de la universitat. En destaquem la millora de la plataforma docent a través d’una eina que ofereix diversos formats alternatius. També s’ha posat una especial atenció als estudiants afectats per la covid-19 amb complicacions durant la malaltia i en els estudiants pertanyents a grups de risc i vulnerables.

Respecte als estudiants amb dificultat auditives, aquest curs 2020-2021, s’han ofert a tots aquells que ho han sol·licitat mascaretes transparents de manera gratuïta per a les classes presencials i també el servei de subtitulació en directe per a les classes en línia. En total, s’han distribuït prop de 300 mascaretes i s'han subtitulat més de 530 hores de docència, 410 en anglès i 120 en català/castellà. 

L'impuls de les pràctiques curriculars i extracurriculars per als estudiants amb discapacitat així com l'assessorament a les empreses per tal de coordinar les adaptacions necessàries per a la realització de pràctiques continuen formant part de les tasques habituals del programa. 

Pel que fa al personal docent, el servei ha atès les consultes del professorat relatives a les adaptacions dels estudiants amb necessitats educatives especials. Amb la docència no presencial, generada per la pandèmia de la covid-19, aquest curs s’ha incrementat l’atenció als estudiants amb discapacitats sensorials auditives i visuals, amb trastorns en el desenvolupament i la salut mental. Des de l’àmbit d’Inclusió s’han continuat desenvolupant accions i recomanacions adreçades al professorat per tal de millorar el seguiment acadèmic d’aquests estudiants. També s'ha continuat oferint atenció al personal docent del Pla d'Acció Tutorial i als professors tutors de necessitats educatives especials designats per cada facultat i a tot el professorat en general que hagin adreçat les seves consultes al servei en matèria d’adaptacions per als estudiants.

Amb el canvi en la modalitat docent generat per la covid-19 i que ha forçat fer la docència en format híbrid o en línia, des del servei ha estat necessari reorientar el focus d’atenció i reforçar-ne alguns aspectes, principalment els relacionats amb l’accessibilitat i els recursos digitals de la Universitat. En destaquen la millora de la plataforma docent a través d’una eina que ofereix diversos formats alternatius.  

Respecte del Grup UPF, s’han continuat fent noves sessions de formació relatives al Pla d’Inclusió; enguany, una acció adreçada al PAS de l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI). També s’han atès dues consultes de professors del centre Tecnocampus.

Atenent les accions del Pla d’Inclusió, des del servei s’han continuat oferint accions formatives adreçades al PDI. Per tercer any consecutiu, en el marc del programa Inclusió a les Aules, s’ha organitzat una taller adreçat al PDI sobre trastorns d’aprenentatge TDAH i dislèxia i TEA. La formació va anar a càrrec de la Fundació Adana i es va coordinar íntegrament des del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària. 

Respecte al PAS, aquest curs s’ha ofert la presentació del Pla d’Inclusió en dues sessions. 

En relació amb els estudiants, i davant la situació d’aïllament generada per la pandèmia, es van programar, en col·laboració amb la Fundació Vidal i Barraquer, diverses sessions d'acompanyament per a grups. Les sessions, en format de teràpia grupal, es van agrupar en dos blocs: el primer es va adreçar íntegrament als estudiants de nou accés i el segon, a tots els estudiants de grau. Les sessions, que es van oferir als estudiants de manera gratuïta, van tenir una durada de dues hores cadascuna i van ser dirigides per un professional terapeuta especialitzat en teràpies grupals. Es van fer un total de set sessions. 

Pel que fa a les intervencions en matèria d'adaptacions, la participació de la UPF en la convocatòria d’ajuts UNIDISCAT, a càrrec del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha comportat un finançament de més de 18.000 euros que, sumat al pressupost de la mateixa universitat dedicat en aquestes iniciatives, ha permès, entre d'altres, oferir serveis de subtitulació en directe, adquisició de mascaretes transparents, comptar amb una nova eina adaptativa per a la plataforma docent i l’adquisició d’un programa de detecció i millora en la correcció de l’accessibilitat web.


Com en anys anteriors, el servei continua formant part de xarxes universitàries d'equips de suport a estudiants amb discapacitat. Pel que fa a l’àmbit estatal, a través de la Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad (SAPDU), dependent de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Diversidad y Discapacidad CRUE-Asuntos Estudiantiles. Respecte a l’àmbit autonòmic, a través de la Comissió Tècnica UNIDISCAT, dependent del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Així mateix, el servei continua en contacte amb diverses empreses, fundacions i entitats externes, tant pel que fa a recursos tècnics en general com aquelles relatives a la inserció laboral d’aquests estudiants, com ara la Fundació Prevent, la Fundació Universia i la Fundació ONCE. Cada any, la borsa de contactes s’amplia amb la clara voluntat d’incrementar les oportunitats i poder arribar a un major nombre d’estudiants.

 

Residències

Els estudiants de la UPF tenen la possibilitat d'accés preferent a un total de 2.152 places d’allotjament en residències ben comunicades amb els campus de la Universitat i amb condicions especials per a la comunitat universitària de la UPF.
 

Avantatges per a la comunitat universitària

UPF Avantatges és el portal d'avantatges per a tota la comunitat universitària (estudiants, PAS, PDI i alumni, tant de la mateixa UPF com d’escoles adscrites com són la UPF-BSM i ESCI). Amb l'objectiu de centralitzar tota l'oferta a través d'un portal únic amb més descomptes, més variats i atractius, la Fundació UPF gestiona, des de fa tres anys i mig, un acord amb l'empresa Colectivosvip, experta a negociar avantatges per a col·lectius d'empresa i, per tant, amb més capacitat negociadora que la mateixa universitat.

El portal ordena els descomptes en productes i serveis segons les categories següents: Vacances i viatges; Alimentació i supermercats; Restaurants; De compres (roba, calçat, joieria, regals, etc.); Tecnologia i multimèdia; Perfumeria i cosmètica; Motor; Oci i activitats; Llar; Salut i bellesa; Solidaritat, i Oportunitats.

D'una altra banda, l'àmplia oferta de descomptes amb centres esportius i culturals gestionats pel Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària de la mateixa universitat queda integrada en el mateix portal i es continua gestionant des del mateix servei.
 

Assegurança voluntària

Durant el curs 2020-2021, els estudiants que així ho han volgut han pogut contractar una pòlissa d'accidents sense límit d'edat, d'una durada de 365 dies, amb un àmbit de cobertura internacional i assistència mèdica il·limitada en els centres concertats amb la companyia.