Nombre Figures pròpies UPF AGAUR (SGR 2017) TECNIO
Campus

Grups

Unitats

CER

Grups 
consolidats

Grups 
preconsolidats

Grups 
emergents

Acreditats

Mar

30

6

1

13

1

-

1

Ciutadella

51

3

4

27

4

1

-

Comunicació-Poblenou

48 7

2

21

3

3

2

Total

129

16

7

61

8

4

3
Coordinats per dones 38 4 1 15 3 3 0
Coordinats per homes 91 12 6 46 5 1 3