Ajuts concedits 2016 2017 2018 2019 2020

Postdoctorals

26 26 28 25 33

Programa Ramón y Cajal

13

4 3 4 5

Programa Juan de la Cierva (1)

11

13 8 8 9

Programa ICREA Sènior

- 3 4 1 3

Programa ICREA Acadèmia

- 4 6 6 7

Programa Beatriu de Pinós

- 3 7 2 6

Junior leader

- - 4 3 2

Beatriz Galindo

- - - 2 1
Predoctorals 52 55 66 47 72

FI

19 21 24 23 29

FI-SDUR

- - - - 9

FPI

24 27 26 14 26

FPU

9 4 9 6 5

PFIS

- - - - -

Beques La Caixa (2)

2 3 7 4 3

1 El programa Juan de la Cierva es compon de diversos programes d'ajuts per a la contractació postdoctoral (Juan de la Cierva Formación i Juan de la Cierva Incorporación)

2 Inclou el programa Inphinit