Durant el curs acadèmic 2020-2021 s'han impartit a la UPF els programes de doctorat següents:

  • Programa de doctorat en Biomedicina
  • Programa de doctorat en Ciències Polítiques i Socials
  • Programa de doctorat en Comunicació
  • Programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge
  • Programa de doctorat en Dret
  • Programa de doctorat en Economia, Finances i Empresa
  • Programa de doctorat en Història
  • Programa de doctorat en Humanitats
  • Programa de doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC)