Durant el curs 2020-2021, el servei de producció de materials multimèdia ha continuat adaptant-se a la situació de pandèmia i ha donat suport al professorat perquè pogués tenir autonomia a l’hora d'utilitzar les diverses eines audiovisuals a la seva disposició. En aquesta línia, ha continuat produint vídeos de suport al professorat, com són la sèrie de deu capítols Acompanya’t de les metodologies d’ensenyament-aprenentatge de la UPF o l’edició de les FAQS de La Factoria. 

El servei també ha augmentat l’edició de vídeos de caràcter institucional donada la creixent demanda dels diferents serveis i departaments de la Universitat. Durant les primeres etapes del desconfinament i fins a finals de curs, ha donat un servei de realització multicàmera en directe i en streaming de diferents actes institucionals, com les jornades d’EUTOPIA a Barcelona, l’acte d’honoris causa a la professora Angela Davis o la presa de possessió del rector Oriol Amat. 

El servei de producció de materials multimèdia ha posat en marxa durant el curs 2020-2021 la tecnologia de vídeos interactius, editant la primera sèrie de deu episodis de vídeos interactius en llengua de signes catalana. 

93 vídeos per a la docència

Curs Disseny Biomèdic (36 vídeos)

Curs Oratòria (17 vídeos)

Curs Covid per a Alumnes (10 vídeos)

Edició de 6 entrevistes del professor Santiago Ripol

1 tràiler per a salut pública

Edició d'1 vídeo Matescape

10 vídeos interactius LSC

6 vídeos de Fisioteràpia per a Gent Gran

1 vídeo de Neuroscience and Disease 

 

92 vídeos per als serveis de la UPF

El globus d’Angela Davis

Àngela i els vuit mil policies

Modificació  DMP

WeDiscover BCN Moda Sostenible

WeDiscover Barcelona Artista culinari David Ymbernon

Discurs del Síndic de Greuges

Modificació del vídeo de sol·licitud d’intercanvi

Telefonia al núvol

Tutorial de l'aplicació de gestió de pràctiques

Tràiler del PlaCLIK

FAQS 1 (26 vídeos)

FAQS 2 (25 vídeos)

Grau Obert

Coproducció de la nadala de la UPF-BSM

Sèie Acompanya’t de les metodologies d’ensenyament-aprenentatge (9 vídeos)

UPF Solidària: Bici-bombes

UPF Solidària: Alfabetització de les dones a Burkina Faso

UPF Solidària: Formació a dones del Senegal

Carpeta UPF: com signar els documents

Nou Campus Treball: empreses

Nou Campus Treball: estudiants

Autopréstec de portàtils

Edició dels premis Sant Jordi 2021

Assignatures optatives d’econòmiques

PGD

Idees bàsiques del pla de formació 

Vídeo doble del grau del King’s College

Els noms de Déu

7 vídeos micromégas. Marta de los pájaros 

 

24 realitzacions en directe i streaming 

Wisibilízalas (juny)

Punktocràtor, el documental (juny)

Jornada de xarxes socials (juliol)

Presa de possessió del rector oriol Amat (maig)

Jornada de cuina sostenible (juny)

La cruz del Sur en el Norte (maig)

9 realitzacions dels Diàlegs humanístics

DPO 2021

iweek cloenda

Jornada Pentàgon

Honoris causa d'Angela Davis

Debat polític

Wediscover BCN

Claustre 

Lliçó inaugural d'Humanitats

Acte inaugural del curs 2020-2021


10 vídeos per a la recerca

igem 2020

4 entrevistes sobre el món rural i ciutat

4 entrevistes Sign Hub

Documental Sign Hub

 

130 postproduccions de vídeos d'actes, conferències, seminaris, etc.