El curs 2020-2021 ha continuat marcat, en bona part, per la crisi sanitària produïda per la covid-19. De cara a la reobertura dels espais, i alhora fer-los segurs tant per al personal com per als usuaris de la Biblioteca, es van dissenyar i implementar diferents tipus de mesures preventives, com ara mampares en els taulells, instal·lació d’expenedors d’hidrogel, senyalització direccional, informació general i de llocs d’estudi no utilitzables, control de ventilació dels espais, capacitat d'usuaris del 50% màxim, etc.

A partir del setembre del 2020, l’evolució en l’obertura d’espais va seguir les etapes següents:

Entre el 7 de setembre i el 14 d’octubre, es van reobrir les instal·lacions de les tres seus per a l’estudi i el treball individual, amb horaris d’obertura que es van anar ampliant.

Entre el 15 d’octubre i el 27 de novembre, es va tornar a limitar l’ús de les instal·lacions, restringint-lo només a la recollida i devolució de documents en préstec i a cites ja programades del PIE, i en horari de matí.

Entre el 30 de novembre i el 23 de desembre, i a partir del 4 de gener en endavant, es van tornar a reobrir les instal·lacions de les tres seus, i entre les 8.00 i 21.00 hores en dies  laborables; també es va tornar a obrir, a Ciutadella, en caps de setmana. 

També cal destacar la posada en producció a finals de juliol del nou sistema de gestió Alma i de l'eina de descobriment Primo (UPFinder), que milloren les prestacions del sistema actual i que facilitaran poder oferir nous serveis que s'implementaran, gradualment, el curs vinent.

A continuació es presenten els serveis i les novetats més destacables:


Nova guia: El Quiosc de la Pompeu

Arran de la pandèmia, es va considerar convenient fer un canvi dràstic de la premsa que es rebia a la Biblioteca. Es van canviar les subscripcions de diaris en paper per subscripcions digitals i també es va contractar una plataforma de premsa digital, Pressreader, on es poden trobar publicacions de tot el món: diaris, setmanaris polítics, revistes de totes les temàtiques, etc., en més de 60 idiomes, que permet llegir la premsa en el mateix moment en què es publica en el seu país d’origen, fins i tot abans que arribi en paper al quiosc. 
Per a la difusió i consulta de la premsa digital es va fer una pàgina web nova anomenada El Quiosc de la Pompeu. 

 

Nova guia: Perspectiva de gènere

Guia que recull eines i recursos adreçats tant a estudiants com a professorat, per tal d’ajudar a incorporar la perspectiva de gènere en la recerca i en la docència universitàries. La guia fa d’aparador general de la matèria i de distribuïdor cap a les diferents guies temàtiques.
 

Nova guia: Recursos educatius oberts (REO)

En motiu de l’Open Education Week 2021, la Biblioteca va elaborar una Guia de recursos educatius oberts (REO), que recull materials per a la docència i l'aprenentatge, amb una llicència oberta que en permet la reutilització, l’adaptació i la distribució. 

 

Setmana Internacional de l'Accés Obert 

Del 19 al 23 d'octubre, la Biblioteca/CRAI, amb motiu de la Setmana Internacional de l'Accés Obert 2020, va preparar l'activitat "L’accés obert a la UPF en xifres".
També es van publicar les dades sobre l'accés obert a la UPF, en què es va constatar que continua l’augment de la publicació científica de la UPF en obert, de la qual destaca:
1) El 71% de les publicacions científiques del 2019 recollides a WoS i Scopus figuren en accés obert, mentre que l'any 2018 era el 67%.
2) Durant el darrer any (octubre del 2019-octubre del 2020) hi ha hagut un increment de documents en accés obert al Repositori digital de la UPF de l'11%.
 

Setmana de la Igualtat

Amb motiu de la Setmana de la Igualtat, del 24 de febrer al 9 de març, i del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, la Biblioteca va difondre un prestatge virtual amb un recull de documents de temàtica feminista i sobre perspectiva de gènere i igualtat que es poden trobar als fons de la Biblioteca.

 

"Els llenguatges de l’absolut": exposició bibliogràfica virtual

Entre el desembre del 2016 i el desembre del 2017, el professor Fèlix Martí va donar a la Biblioteca de la UPF onze manuscrits i vuit llibres litúrgics o de temàtica religiosa en diverses llengües (pāli, hindi, àrab, gueez, birmà, ucraïnès i rus). 
L’exposició 'Els llenguatges de l’absolut' es proposa explorar, a partir d’aquests llibres singulars, els llenguatges que les diverses religions han articulat per parlar de i amb allò totalment altre, així com els llenguatges a través dels quals consideren que aquest s’ha expressat. 

L’estructura i els textos de l’exposició van anar a càrrec de la Dra. Raquel Bouso, professora d’Humanitats de la UPF. Els manuscrits en llengües orientals van estar identificats pel professor Aleix Ruiz Falqués, professor de pali i director del Departament de Pali i Idiomes a la Universitat Budista Shan State, a Taunggyi, Myanmar.
 

Acords transformatius amb les editorials ACS, Elsevier, Springer i Wiley

Els acords transformatius són nous contractes negociats entre biblioteques o consorcis i els editors que transformen el model actual de negoci de la publicació de revistes acadèmiques. Es caracteritzen per usar els diners tradicionalment destinats a les subscripcions (pagar per llegir) a un nou model que, a més de pagar per llegir, inclou el preu de publicar en accés obert (Article Processing Charge).
Seguint les directrius del programa Horizon 2020 d'Accés Obert de la Comissió Europea, la comissió de la CRUE i el CSIC van estar negociant noves condicions per als acords amb les editorials científiques American Chemical Society (ACS), Elsevier, Springer i Wiley per poder aconseguir unes noves condicions contractuals per a les universitats de l'estat espanyol a partir del 2021.

Les condicions d'aquests nous acords permeten als investigadors de la UPF optar a beneficiar-se d'APC gratuïtes per publicar en algunes revistes d'aquestes editorials. 
 

Acords 'Read & Publish' amb The Company of Biologist i Cambridge University Press

Des del mes de gener del 2020, els acords signats per la UPF amb The Company of Biologists i Cambridge University Press permeten als seus investigadors (a part de consultar les revistes) publicar en accés obert a les seves revistes sense cap cost addicional, és a dir, sense pagar l'Article Processing Charge (APC).

L'acord amb The Company of Biologists permet publicar articles en accés obert sense cap cost a: Development, Journal of Cell Science i Journal of Experimental Biology

L’acord amb Cambridge University Press permet publicar sense costos a les revistes de ciències socials i d'humanitats del Cambridge HSS Package, tant en revistes d’accés obert complet com en revistes que ofereixen l’opció híbrida.
 

Servei de préstec de portàtils per als estudiants en autoservei 

A partir del 19 d’abril es va posar en funcionament el servei de préstec d’ordinadors portàtils en la modalitat d'autoservei a totes les seus de la Biblioteca/CRAI. Els estudiants s’han d’identificar a la pantalla tàctil del mòdul amb el codi i i la contrasenya del Campus Global. Després d’acceptar les condicions del servei, s’obre un armariet del mòdul d’on s’ha de retirar el portàtil. Els retorns també es fan de la mateixa manera.

Per evitar la propagació de la covid-19, es van establir una sèrie indicacions higièniques que cal seguir en el moment de fer el préstec.
 

Nova web sobre docència híbrida

Es va crear la web de docència híbrida, dissenyada conjuntament per La Factoria i el CLIK, amb l’objectiu d’orientar el professorat en aquest nou model de docència. 
S’hi troben recomanacions bàsiques per ajudar a preparar la docència i un catàleg complet d'eines disponibles on triar les més adequades segons el tipus d’activitat formativa, els sistemes d’avaluació, la metodologia d’aprenentatge que es vol emprar o les competències que es volen treballar. També inclou consells pedagògics, guies i documents oficials relatius a la docència a la UPF.

 

Preguntes freqüents sobre l'Aula Global. FAQtoria respon!

Dins de la web sobre docència híbrida s’ha creat una nova pàgina: Preguntes freqüents sobre l’Aula Global. Aquesta pàgina s’ha elaborat amb el material dels cursos que La Factoria i el CLIK imparteixen per tal de resoldre les preguntes més freqüents. Les qüestions estan organitzades per temes i cada una es resol amb un vídeo curt (3 minuts com a màxim) i un text explicatiu breu. 
 

Suport a les acreditacions

La Biblioteca ha donat suport al PDI que s'ha presentat a les convocatòries d’acreditacions de l’AQU, ANECA i CNEAI en l'apartat d'avaluació de la recerca. Concretament es va donar suport a l'hora de cercar el factor d'impacte, les citacions rebudes, les publicacions en el primer quartil (Q1), l’h-index i proporcionant les dades bibliomètriques que necessitava el professor. També es va donar suport a la generació del CV segons el format que calgui, actualitzant el perfil el CV al Portal de Producció Científica (PPC) i els perfils de recerca: ORCID-ID, Web of Science ResearcherID (Publons), Scopus Author-ID.).

 

Recomanacions sobre la signatura científica a la UPF

Es va revisar i actualitzar la guia amb les recomanacions UPF sobre la signatura científica a les publicacions. La principal novetat introduïda va ser el canvi en l'ordre dels elements de la filiació institucional.

L’ús d’una signatura científica normalitzada i correcta des del punt de vista formal és fonamental perquè l’autoria de les publicacions sigui reconeguda de manera inconfusible i, alhora, perquè la producció científica i acadèmica de la Universitat quedi recollida de manera adient en les bases de dades i en els rànquings internacionals.