Del curs 2020-2021, cal destacar-ne les següents cessions i donacions de fons bibliogràfics i documentals a la Universitat, ordenades cronològicament:

 

Fundació Joan Miró
Cessió en comodat, l’octubre del 2020, per un període de deu anys i renovables per períodes iguals, d’una part significativa (11.327 exemplars) de la col·lecció bibliogràfica de la Biblioteca Jacques Dupin de la Fundació, per ser incorporada al fons de la Biblioteca de la UPF. El conjunt cedit comprèn principalment obres sobre arts plàstiques, artistes i moviments pictòrics des de finals del segle XIX fins al moment actual, així com sobre altres disciplines i tècniques artístiques relacionades. Es tracta d’un fons de catàlegs d’exposicions, llibres d’art, llibres il·lustrats, etc. que permeten estudiar amb profunditat la rica trajectòria i les fites de l’art contemporani. Aquest important fons es va dipositar temporalment al magatzem cooperatiu GEPA del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), per ser progressivament traslladat i incorporat a la col·lecció bibliogràfica de la UPF.

 

Xavier Pérez Torio
Donació, l’octubre del 2020, de més de 1.300 exemplars, tant llibres com DVD, sobre cinema, assaig literari, obres de teatre, poesia i còmics. 

 

Joan Miralles I. Llobet
Donació, el novembre del 2020, d’una col·lecció de 600 exemplars sobre matemàtiques i història de les matemàtiques, en particular, i sobre història de la ciència en general.

 

Xavier Rubert de Ventós
El mes de març va tenir lloc el trasllat a les instal·lacions de la Biblioteca de la UPF de l’arxiu personal de Xavier Rubert de Ventós, que va ser donat per acord signat entre el seu propietari i autor i la UPF l’abril del 2019.

L’arxiu, que ocupa 221 arxivadors, i format principalment per documentació manuscrita, es refereix als diferents aspectes i àmbits de la vida de Xavier Rubert de Ventós: com a filòsof, intel·lectual, docent, relacions familiars, etc.

El fons ocupa 221 arxivadors amb documentació ja classificada i 6 prestatges de llibres i documents audiovisuals.  

 

Josep Maria Micó
Lliurament, l’abril del 2021, d’aproximadament 1.500 volums de bibliografia sobre literatura italiana (sobretot Dante), espanyola i poesia universal, a més d'altres temes. Aquest conjunt s’afegeix als anteriors que el professor Micó va anar lliurant a la UPF a partir de l’acord de donació de la seva biblioteca particular, subscrit el novembre del 2007. 

Carme Pérez Vidal
Donació, el juny del 2021, d’uns 150 exemplars sobre lingüística aplicada a l'aprenentatge i adquisició de llengües.

 
Altres donacions

A banda dels fons nous, cal destacar també que durant el curs s'han processat i integrat a la col·lecció els fons donats en cursos anteriors i provinents de les donacions següents: Alois M. Haas, Josep Fontana (fons antic i de reserva), Beatriz de Moura, Nicolai R. G. Welsh, Xavier Tubau, Francisco Sanz Franco i Dolors Oller.