El Pla de Doctorats Industrials, gestionat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), compta amb el suport de la UPF, de la resta d'universitats catalanes i del món empresarial, per afavorir la transferència de coneixement al sector productiu.

La Universitat Pompeu Fabra ha sol·licitat en la convocatòria del DI-2020 set ajuts de Doctorat Industrial, els quals li han estat concedits. Dues empreses van renunciar als ajuts atorgats, per motius diversos.

Els cinc ajuts acceptats corresponen als projectes universitat-empresa següents:

Doctorat en TIC-Empresa: Institut Municipal de Serveis Socials. Ajuntament de Barcelona

Modalitat d'ajut: cofinançat

Import: 33.960 euros (UPF i doctorand)
Investigadora: Jesica de Armas

Projecte: "Logistics Optimization of the Home Social Care Services"

Doctorat en TIC-Empresa: Institut Municipal
de Persones amb Discapacitat. Ajuntament de Barcelona

Modalitat d'ajut: cofinançat

Import: 33.960 euros (UPF i doctorand)
Investigadora: Helena Ramalhinho

Projecte: "Mobility Optimization for Social Care Services"

Doctorat en TIC-Empresa: BMAT

Modalitat d'ajut: cofinançat

Import: 33.960 euros (UPF i doctorand)
Investigador: Xavier Serra

Projecte: "Music identification algorithms using deep learning techniques"

Doctorat en Biomedicina-Empresa: Asphalion, S.L.

Modalitat d'ajut: cofinançament
Import: 33.960 euros (UPF i doctorand)
Investigadora: Pilar Rivera Gil

Projecte: "Nanomedicine Medical Technology Applications in Regulatory Science"

Doctorat en Biomedicina-Empresa: Acellera Labs, S.L.

Modalitat d'ajut: cofinançament
Import: 33.960 euros (UPF i doctorand)
Investigador: Gianni de Fabritiis

Projecte: "Development of simulation and machine-learning approaches for structure biology, computational"