El curs 2020-2021 ha continuat marcat en bona part per la crisi sanitària produïda per la covid-19, que havia obligat a tancar pràcticament totes les instal·lacions de la Biblioteca/CRAI i durant la major part de temps des de mitjans de març del 2020. De cara a la reobertura dels espais, i alhora fer-los segurs tant per al personal com per als usuaris, es van dissenyar i implementar diferents tipus de mesures preventives, com ara mampares en els taulells, instal·lació d’expenedors d’hidrogel, senyalització direccional, informació general i de llocs d’estudi no utilitzables, control de ventilació dels espais, càlcul de capacitats màximes d'usuaris, etc.

A partir del setembre del 2020, l’evolució en l’obertura d’espais va seguir les etapes següents:

  • Entre el 7 de setembre i el 14 d’octubre es van reobrir les instal·lacions de les tres seus per a l’estudi i el treball individual, amb horaris d’obertura que es van anar ampliant.

  • Entre el 15 d’octubre i el 27 de novembre es va tornar a limitar l’ús de les instal·lacions, restringint-lo només a la recollida i devolució de documents en préstec i a cites ja programades del PIE, i en horari de matí,

  • Entre el 30 de novembre i el 23 de desembre, i a partir del 4 de gener en endavant, es van tornar a reobrir les instal·lacions de les tres seus, i entre les 8.00 i 21.00 hores en dies  laborables; també es va tornar a obrir, a Ciutadella, en caps de setmana. 

Val a dir que, tot i la reobertura de les instal·lacions, s’ha hagut de fer amb una limitació general de només el 50% de la seva capacitat, i mantenint tancats preventivament alguns espais concrets, com les sales de treball en grup o de treball col·laboratiu.

En aquest apartat cal també destacar la instal·lació de dos sistemes nous:

  • El sistema de control de capacitat d'admissió d'usuaris: operatiu des de primers d’octubre del 2020 i en la zona de taulell, permet saber i informar en tot moment del nombre de persones que hi ha dins de cada seu de la Biblioteca/CRAI.

  • Els mòduls d’autoservei per al préstec de portàtils: adquirits a partir d’un concurs públic i instal·lats en cada una de les tres seus i operatius a partir del 19 d’abril del 2021; es tracta de tres mòduls metàl·lics, amb 51 armariets i una pantalla tàctil, que permeten el préstec i la devolució d’ordinadors portàtils, prèvia identificació electrònica dels mateixos usuaris i de la validació automàtica en el sistema de préstec de la Biblioteca.