Des del curs 2018-2019, els estudiants de grau, de màster universitari i de doctorat, així com els alumni, tenen la possibilitat de complementar la seva formació oficial amb un mínor, un curs estructurat i desenvolupat a l’entorn de l’adquisició d’unes competències concretes d’una àrea de coneixement diferent de la que constitueix el nucli principal dels estudis de cada estudiant. A diferència de la formació transversal de lliure elecció, que s’incorpora a l’expedient de l’estudiant en forma de crèdits optatius, el mínor està concebut com un títol propi, al marge de l’expedient. Els mínors ofereixen a l'estudiant competències i coneixements transversals que complementen la titulació oficial i que l'ajuden a adaptar-se a un món canviant.

Fins al curs 2017-2018, només els estudiants del programa de Grau Obert podien obtenir un mínor. Amb l’aprovació de la normativa de mínors (curs 2017-2018), s’obren per al curs 2018-2019 a tots els estudiants i, posteriorment, als alumni de la Universitat Pompeu Fabra. 

El curs 2020-2021 es manté l'oferta de mínors de la Universitat. En total, són 24 programes: 10 mínors destinats als estudiants de Grau Obert i 14 destinats a tots els estudiants i els alumni de la UPF.  

Fins en aquest moment, hi ha 121 estudiants de mínor, entre els quals 24 ja han obtingut el diploma de mínor i 97 estan oberts.