Durant el curs 2020-2021, les consultes sobre l’Aula Global van mantenir la mateixa tendència de creixement que les del curs anterior a causa de la pandèmia provocada per la covid-19, fet que va obligar a tota la comunitat universitària a fer un ús intensiu de la plataforma d'aprenentatge per poder continuar amb la docència a distància. 

Des de La Factoria, es va continuar donant suport a l'Aula Global i es van reforçar els canals d’atenció telefònica i CAU; també es va consolidar l'atenció per videoconferència, de manera que es va poder oferir un acompanyament més proper en la resolució de consultes. En total, es van atendre 1.003 consultes mitjançant aquest canal de comunicació, un augment del 44% respecte del curs anterior.