El 30 de juny ha tingut lloc la 25a. edició de la Trobada de l'Anella Científica (TAC’21), que organitza anualment el CSUC i que, enguany, ha tractat sobre "La TAC de les dades". 

En les nostres organitzacions, l'origen de les dades és ben divers. Són fruit de l'activitat de recerca, de la docent, de la gestió acadèmica, etc. Els desafiaments, però, són comuns. La clau de les "bones dades" rau en la seva gestió, que inclou l'adquisió, validació, emmagatzematge, protecció i processament per aconseguir el que reclama la Comissió Europea, que les dades siguin FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

El propòsit d'aquesta TAC ha estat abordar tant aspectes relacionats amb el govern de les dades, la seva seguretat, custòdia, privacitat, etc., com d'altres de caire tècnic, com ara el seu emmagatzematge (espais híbrids que poden incloure núvol públic i privat), la seva integració i interoperabilitat, compartició, accessibilitat i, per tant, sovint l'ús de federacions d'identitat.

Així mateix, durant el curs acadèmic 2020-2021, l'Anella Científica ha quintuplicat la seva capacitat de connexió amb la xarxa acadèmica i de recerca estatal (RedIris) i s'han ampliat les connexions per a projectes especials, de manera que l'Anella Científica ha passat de tenir una capacitat de 130 Gbps amb RedIRIS en total (6x10 Gbps per al trànsit regular, 5 per a projectes i 2 per a interconnexió entre nodes) a 620 Gbps (2x100 Gbps per al trànsit regular, 4x100+10 Gbps per a projectes i 10 Gbps per a interconnexió entre nodes).