La UPF es connecta a Internet mitjançant una línia de 10 Gbps situada al campus de la Ciutadella; també, mitjançant una segona línia d'1 Gbps situada al campus del Poblenou, que s'activa en cas d'avaria o mal funcionament de la línia principal.