Videoconferències ateses

Campus Nombre Percentatge
Poblenou 124 44,4%
Ciutadella 155 55.6%
Total 279 100%