Seu Nombre d'usuaris
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella  335.000
Biblioteca/CRAI del Poblenou     45.000
Biblioteca del Campus Universitari Mar    30.000
Total 410.000