Modalitat de l'atenció Nombre d'usuaris atesos
Atenció presencial 7.489
Atenció telefònica 16.027
Atenció electrònica 7.514
Total 31.030