Servei Abast Backup Monitorització

Autenticació DTIC-LDAP

360 entrades

Bitbucket Teams

18 teams (un per grup de Recerca)

-

-

SAMBA personal

191 carpetes personals

SAMBA compartit

18 carpetes compartides

Pàgines personals

1

Pàgines de grup/projecte/congrés

241

Wikis

25 moinwikis

Sistema de backup

148 servidors dins del rotatiu de backup

Monitorització (alertes Icinga)

1180 checks de serveis

Màquines virtuals

148

Hores de CPU al clúster HPC 6.558.366    
Hores de GPU al clúster HPC 316.144