PlaCLIK 2020-2021

Nombre de sol·lictuds
Unitat de Coordinació Acadèmica Total %

 Ciències de la Salut i de la Vida

1

5%

 Ciències Polítiques i Socials

1

5%

 Comuniació

1

5%

 Economia i Empresa 4 21%

 Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

3

16%

 Dret

3

16%

 Humanitats

3

16%

traducció i Ciències del Llenguatge

3

16%

 Total sol·licituds 

 19

100%