Espanyol Nombre d'estudiants % variació respecte curs anterior
Oferta institucional UPF  
Cursos trimestrals (45 hores) 159 -35,89%
Subtotal  159 -35,89%
HESP. Cursos a mida per a estudiants de grau  
Cursos semestrals (90 hores)

0

-100%
Cursos d'estiu 0 -
Cursos específics d'estiu 0 -
Total HESP 0 -100%
Spanish Program  
Cursos del Spanish Program 210 -56,52%
Curs d'escriptura acadèmica 15 36,36%
Subtotal 225 -54,45%
Cursos a mida per a estudiants de grau  
Programa intensivo para alumnos procedentes de China 7 -
Español para las profesiones médicas 8 -
Subtotal 15 -
Total 399 -61,15%