Visualització del contingut web

GRUP Homes Dones Total Persones
Grup 1 40 58 98
Grup 2 40 23 63
Grup 3 29 27 56
Total 109 108 217