SUBGRUP - Escala Homes Dones Total Persones
SUBGRUP A1
 Escala tècnica 13 16 29
 Escala facultativa d'arxius i biblioteques 3 8 11
SUBGRUP A2
 Escala de gestió 24 83 107
 Escala d'ajudants d'arxius i biblioteca 11 38 49
SUBGRUP C1
 Escala administrativa 41 199 240
SUBGRUP C2
 Escala auxiliar administrativa 11 15 26
AGRUPACIONS PROFESSIONALS (E)
 Escala auxiliar de serveis 26 15 41
Total 129 374 503