Departament < 30 anys 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 59 anys Total
Ciències Experimentals i de la Salut 88 62 81 75 42 348
Ciències Polítiques i Socials 5 31 31 19 9 95
Comunicació 18 40 54 41 22 175
Dret 22 48 47 49 28 194
Economia i Empresa 34 84 62 43 31 254
Humanitats 16 35 33 34 26 144
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 58 107 57 23 11 256
Traducció i Ciències del Llenguatge 28 31 28 41 28 156
Total 269 438 393 325 198 1622