Cursos Estrangers Locals Total
2015-2016 566 573 1139
2016-2017 537 580 1117
2017-2018 561 607 1168
2018-2019 627 659 1286
2019-2020 578 537 1115
2020-2021 679 638 1317

*Aquestes dades inclouen els estudiants matriculats en el curs i en tutoria de tesi.