Ensenyaments integrats Estudiants %
Total estudis de grau 10.419 80
Total estudis de postgrau (màster i doctorat) 2.596 20
Total ensenyaments integrats 13.015 100,0
UNIVERSITAT (integrats i adscrits) Estudiants %
Total estudis de grau 16.023 76
Total estudis de postgrau 4.931 24
Total Universitat 20.954 100,0