Ciències Experimentals i de la Salut Ciències Polítiques i Socials Comunicació Dret Economia i Empresa Humanitats Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Traducció i Ciències del Llenguatge Total Dones Homes
     Professorat permanent 49 21 31 53 39 43 31 41 308 96 212     
Cossos docents 28 14 18 42 24 28 30 191 51 140
Catedràtics d'universitat 21 6 6 23 11 11 4 6 88 16 72
Titulars d'universitat 7 7 12 18 13 17 3 24 101 35 66
Titulars d'escola universitària - 1 - 1 - - - - 2 - 2
Personal laboral 21 7 13 11 15 15 24 11 117 45 72
Catedràtics contractats 10 - - - 2 2 7 1 22 6 16
Agregats 9 7 12 11 10 13 16 8 86 34 52
Col·laboradors permanents 2 - 1 - 3 - 1 2 9 5 4
Places en procés de consolidació 6 5 12 12 27 8 5 4 79 26 53
Agregats (cont. interinitat) 1 2 12 8 2 5 - - 30 12 18
Professors Tenure-Track 4 3 - 1 25 2 5 3 43 12 31
Lector Serra Húnter - - - 1 - - - - 1 1 -
Indefinit no fix - - - 2 - - - - 2 - 2
Professorat temporal a TC 15 - 9 9 7 7 5 1 53 29 24
Lectors 1 - 8 6 1 - 2 - 18 10 8
Postdocs 14 - 1 3 5 6 3 1 33 19 14
Visitants - - - - 1 1 - - 2 - 2
Associats 128 29 90 64 84 27 31 57 510 220 290
Associats 83 29 90 64 84 27 31 57 465 192 273
Associats assistencials 45 - - - - - - - 45 28 17
Emèrits - 1 2 3 5 6 - 3 20 6 14
Emèrits - 1 2 2 5 6 - 2 18 4 14
Emèrits (pla d'emeritatge) - - - 1 - - - 1 2 2 -
Investigadors 56 18 15 7 34 23 65 8 226 87 139
ICREA 7 2 - 3 11 6 8 6 43 13 30
Ramón y Cajal - 1 1 2 9 1 - - 14 2 12
Juan de la Cierva 1 1 3 - 1 3 4 - 13 5 8
Marie Curie 1 - - 2 2 7 - - 12 4 8
Beatriu de Pinós 1 - - - 1 2 3 1 8 3 5
Beatriz Galindo 1 - - - - 1 - 1 3 1 2
CIBER 3 - - - - - 3 - 6 3 3
Investigador UPF 5 - - - - - - - 5 1 4
Investigador de projectes 32 13 11 - 10 4 43 1 114 54 60
Altres investigadors 6 1 - - - - 4 - 11 2 9
Personal acadèmic en formació 94 21 16 46 58 30 119 42 426 200 226
Personal laboral 94 21 16 46 58 30 119 42 426 200 226
PIF Generalitat 25 3 3 11 3 6 13 13 77 48 29
PIF Ministeri 42 7 5 6 8 16 18 7 109 44 65
PIF UPF 23 11 8 29 44 4 71 21 211 94 117
Altres PIF 4 - - - 3 4 17 1 29 14 15
Total 348 95 175 194 254 144 256 156 1622 664 958