Durant el curs 2019-2020 s'hi han matriculat 146 estudiants. D'aquests, 43 són estudiants que s'han matriculat per primera vegada al programa i 103, estudiants que ja s'havien matriculat el curs anterior.

Durant aquest curs, s'han ofert un total de 152 assignatures al Programa UPF Sènior. Un 77% de les matrícules han estat en assignatures de l'àmbit de les humanitats; un 9,5%, de l'àmbit de les ciències polítiques, i un 5%, de l'àmbit de comunicació audiovisual. La resta de matrícules han estat molt repartides entre els altres àmbits.