Novetats i canvis en el programari i en el maquinari de la Biblioteca 

  • S'ha convocat un concurs a fi de contractar un sistema de gestió bibliotecària per a les universitats integrades i agregades al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i per a la Biblioteca de Catalunya. L'empresa escollida ha estat ExLibris (productes Alma i Primo). La implementació del nou sistema a les institucions del CSUC, inclosa la UPF, tindrà lloc durant el curs 2020-2021.
     
  • S'ha implementat una nova versió de l'eina Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU) per Biblioteca i Informàtica, en base al programa JIRA Service Desk. 
     
  • El Portal de Producció Científica (PPC) de la UPF, que inclou projectes de recerca, publicacions, congressos, tesis dirigides i altres activitats acadèmiques i de recerca dels investigadors de la nostra Universitat, ha incorporat importants millores amb l'objectiu que esdevingui la principal font d'informació de la producció científica de la UPF. Permet lligar cada publicació amb més d'un projecte de recerca, així com també s'optimitza la gestió de projectes de recerca externs.

    S'està treballant amb una nova versió per integrar el PPC a l'e-Repositori.