Nombre s pròpies UPF AGAUR (SGR 2017) TECNIO
Campus

Grups

Unitats

CER

Grups 
consolidats

Grups 
preconsolidats

Grups 
emergents

Acreditats

Mar

28

6

1

13

1

-

1

Ciutadella

52

2

4

27

4

1

-

Comunicació-Poblenou

49 7

3

21

3

3

3

Total

129

15

8

61

8

4

4
Coordinats per dones 41 3 1 15 3 3 0
Coordinats per homes 88 12 7 46 5 1 4