D'aquest curs, cal destacar els fets següents, relacionats amb la incorporació de fons bibliogràfics mitjançant donacions o cessions a la Biblioteca de la nostra Universitat. Es relacionen per ordre cronològic:

Alois M. Haas
El mes de juny del 2019 es van recollir 5.000 volums
al seu domicili de Zuric i es van traslladar fins a la UPF. Aquests volums s'han afegit als més de 35.000 volums sobre filosofia, història, literatura, pensament i art donats anteriorment, en concret l'any 2001, en què va tenir lloc la donació a la nostra Universitat de gran part de la seva biblioteca personal relacionada amb aquestes matèries. La totalitat d'aquestes obres conformen l'anomenada Bibliotheca Haas, situada a l’edifici del Dipòsit de les Aigües de la Biblioteca/CRAI del campus de la Ciutadella.

Sergio Borelli
El mes de juny del 2019 va tenir lloc la donació de documentació escrita i videogràfica de la col·lecció de qui va ser el principal impulsor de l’International Public Television (INPUT), institució de la qual la UPF en conserva l'arxiu. Va ser la seva filla, Caterina Borelli, qui va efectuar a la nostra Universitat la donació del seu pare. Entre el material rebut destaquen especialment un nombre de vídeos antics que no es van arribar a presentar als certàmens de l'INPUT; documentació oficial, programes i notes personals sobre la gestió de l’INPUT, i catàlegs de programes presentats al Prix Italia, així com altra documentació d’aquest certamen, que està considerat com l'antecessor de l'INPUT.

Jordi Llovet
Durant els mesos de setembre i octubre del 2019, el professor Jordi Llovet va lliurar a la Biblioteca de la UPF dues obres antigues i de gran valor bibliogràfic: Voltaire, Oeuvres completes de Voltaire, 1785-1801 (72 vol.) i Charles Dickens, The Fireside Dickens. Complete edition. 1903-1907 (22 vol.). Aquesta donació es va materialitzar en el marc de la donació de la seva gran biblioteca particular, formalitzada anys enrere, en concret la tardor del 2011.

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona
El mes d’octubre del 2019 van quedar dipositats a la Biblioteca de la UPF un petit grup de revistes i 744 capses d’arxiu amb documentació bibliogràfica diversa i que, per diferents motius, encara no s’havien traslladat a la nostra Universitat, en el marc de la cessió de fons de la Cambra a la UPF establert l'any 2001.

Altres donacions
Entre els mesos d’octubre del 2019 i febrer del 2020 han continuat arribant donacions d’entitats que ho fan de manera puntual o periòdica, com ara el Consell de Garanties Estatutàries, l’Institut de les Lletres Catalanes, la Fundació Josep Irla, el Centre Internacional Escarré per a les Minories (CIEMEN) o la Coordinadora del Centre d’Estudis de Parla Catalana. A banda dels fons nous, cal destacar també que durant el curs s'han processat i integrat a la col·lecció els fons donats en cursos anteriors i provinents de les donacions i cessions següents: família Camí Morell, Joan Camps i Giró, Josep Ramoneda i el CIEMEN.