Durant el curs 2019-2020, s'han produït les novetats següents en les instal·lacions de la Biblioteca/CRAI:

  • El desembre del 2019 es va habilitar a la Biblioteca/CRAI de la UPF una sala de treball col·laboratiu per als usuaris, amb una capacitat de 30 llocs i que, gràcies al seu mobiliari i equipament, és adient per a diferents activitats simultànies (treballs en grup, preparació de presentacions, treball individual, etc).
  • També, entre novembre i desembre del 2019 s'ha instal·lat a cadascuna de les tres seus de la Biblioteca/CRAI el servei de pantalla compartida. Es tracta d'una tecnologia que permet visualitzar continguts o intercanviar fitxers des de qualsevol dispositiu portàtil contra una pantalla, sense necessitat de connectar cap cable i mitjançant una aplicació instal·lada en el dispositiu mòbil de l’usuari. La pantalla compartida està instal·lada a la sala de treball col·laboratiu de la Biblioteca/CRAI de la Ciutadella descrita més amunt, i a les sales de treball en grup tant a la Biblioteca/CRAI del Poblenou com a la Biblioteca del campus del Mar.

El curs 2019-2020 ha quedat marcat en gran mesura per la crisi sanitària produïda per la Covid-19, que va obligar a tancar totes les instal·lacions de la Biblioteca/CRAI a partir del divendres 13 de març del 2020. Tot i mantenir-se actius, a partir d’aquell moment la majoria de serveis de la Biblioteca i del Servei d’Informàtica es va oferir telemàticament. I no va ser fins a primers del mes de juny que es va iniciar el procés de reobertura de les instal·lacions, seguint en tot moment les mesures higièniques i de prevenció dictades per les autoritats sanitàries: 

  • El dimarts 2 de juny del 2020 es va començar a permetre l’accés a les zones d’entrada de la Biblioteca/CRAI de la Ciutadella i del Poblenou, en horari reduït, per recollir documents demanats prèviament i tornar documents en préstec.
  • El dilluns 6 de juliol es va iniciar l’obertura als usuaris d'una part restringida dels espais de la Biblioteca/CRAI de la Ciutadella, amb un horari i calendari reduïts (de 9.00 a 19.00 hores, de dilluns a divendres) i amb normes estrictes per a la seva utilització.
  • Durant el mes d’agost del 2020 totes les instal·lacions de la Biblioteca van romandre tancades, amb la previsió de reprendre i ampliar l’obertura de les instal·lacions, a les tres seus, durant el mes de setembre, i tendir a la major normalitat possible amb l’inici del curs 2020-2021.