Des del curs 2018-2019 els estudiants de grau, de màster universitari i de doctorat, així com els Alumni, tenen la possibilitat de complementar la seva formació oficial amb un mínor, una formació complementària, estructurada i desenvolupada a l’entorn de l’adquisició d’unes competències concretes d’una àrea de coneixement diferent de la que constitueix el nucli principal dels estudis de cada estudiant. A diferència de la formació transversal de lliure elecció, que s’incorpora a l’expedient de l’estudiant en forma de crèdits optatius, el mínor està concebut com un títol propi, al marge de l’expedient. Els mínors ofereixen a l'estudiant competències i coneixements transversals que complementen la titulació oficial i que l'ajuden a adaptar-se a un món canviant.

Fins al curs 2017-2018, només els estudiants del programa de Grau Obert podien obtenir un mínor. Amb l’aprovació de la normativa de mínors (curs 2017-2018), s’obren per al curs 2018-2019 a tots els estudiants i, posteriorment, als Alumni de la Universitat Pompeu Fabra. 

Amb l'oferta de 3 nous mínors el curs 2019-2020 el mínor en Programació, el mínor en Narrativa i Creació digitals i el mínor en Oratòrial'oferta actual és de 10 mínors destinats als estudiants de Grau Obert i 14 mínors destinats a tots els estudiants i els Alumni de la UPF.  

Durant el curs 2019-2020, 82 estudiants han cursat algun mínor, 13 dels quals ja l'han finalitzat. 

Aquest curs 2019-2020, s'han lliurat els primers diplomes de mínors als 13  estudiants que ja l'han aconseguit. Són 5 del mínor en Plurilingüisme, 4 del mínor en Estudis de Gènere, 2 del mínor en Estudis Humanístics d'Art, 1 del mínor en Estudis Humanístics en Històra i 1 del mínor en Estudis Inicials de Traducció.