El Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK) té la missió de definir i d'actualitzar el model educatiu integral de la UPF, dotant-lo de personalitat i singularitzant-lo per mitjà de l’impuls de la innovació de la docència, amb la voluntat de promoure la transformació dels processos de docència-aprenentatge i la incorporació de les eines, recursos i tendències que han de suposar una optimització pedagògica. El CLIK vol aportar a la societat un coneixement profund i rellevant de les noves tendències en docència i contribuir a la transformació del model d’aprenentatge.

Des del CLIK:

  • Es desenvolupen plans de formació per al professorat.
  • S'impulsa la innovació tecnològica i pedagògica, en diferents formats i entorns d’aprenentatge.
  • S'estableixen lligams entre l’activitat docent i la recerca, amb la finalitat de garantir un aprenentatge integral i significatiu.
  • Es contribueix a l’elaboració de plans d’acompanyament a l’estudiant.
  • Es promouen línies de recerca en pedagogia aplicada als diferents àmbits de coneixement de la UPF i la generació de xarxes.
  • Es contribueix al desenvolupament professional dels docents al llarg de la seva vida laboral.
  • S'impulsa la transferència a la societat del coneixement i les habilitats adquirides a la Universitat.
  • Es despleguen accions per usar diverses llengües a la Universitat i per interaccionar-les.
  • Es promou el disseny d’un model educatiu propi de la UPF, adequat a les necessitats dels professionals, empreses i agents socials del futur, a través del projecte EDvolució.