La formació transversal de lliure elecció és la formació que els estudiants de la Universitat poden cursar dins de la UPF, en estudis diferents d'aquell en què estan matriculats. Aquesta formació complementa la pròpia del pla d'estudis i també aquella que l'estudiant pugui seguir en el marc d'un programa de mobilitat.

Aquesta formació, juntament amb el programa de mínors de la UPF, dóna resposta a la voluntat de la Universitat d'oferir als seus estudiants programes flexibles, que permetin adquirir competències i coneixements transdisciplinaris i que els puguin incorporar al seu currículum acadèmic. Les assignatures de formació transversal poden formar part també dels mínors que, des del curs 2018-2019, ofereix la UPF als estudiants i als alumni.

La formació transversal es va iniciar el curs 2016-2017, i al llarg d'aquests anys l'oferta i el nombre d'assignatures matriculades ha augmentat. El curs 2019-2020 hi ha hagut una oferta de 235 assignatures i 164 matrícules de formació transversal.