Durant el curs 2019-2020, a la UPF s'han impartit els estudis propis següents:

 

Nom Màster d'especialització en Dret Penal i Ciències Penals
Òrgan acadèmic responsable Departament de Dret (en coordinació amb la Universitat de Barcelona i la IL3 Fundació UB)
Edició 21a. (2019-2020)
Director Jesús M. Silva Sánchez
Durada 1 any
Nombre de crèdits 70
Nombre d'estudiants matriculats 26
 
Nom Màster d'especialització en Dret Penal i Ciències Penals (bianual)
Òrgan acadèmic responsable Departament de Dret (en coordinació amb la Universitat de Barcelona i la IL3 Fundació UB)
Edició 33a. (2019-2020 i 2020-2021)
Director Jesús M. Silva Sánchez
Durada 2 anys
Nombre de crèdits 70
Nombre d'estudiants matriculats 9
 
Nom Màster d'especialització en Dret Penal i Ciències Penals (bianual)
Òrgan acadèmic responsable Departament de Dret (en coordinació amb la Universitat de Barcelona i la IL3 Fundació UB)
Edició 32a. (2018-2019 i 2019-2020)
Director Jesús M. Silva Sánchez
Durada 2 anys
Nombre de crèdits 70
Nombre d'estudiants matriculats 16

 

Nom Magíster en Derecho Penal 
Òrgan acadèmic responsable Departament de Dret i Universitat de Talca
Edició 10a.
Director Jesús M. Silva
Durada 1 any
Nombre de crèdits 60 
Nombre d'estudiants matriculats 50
  
Nom Màster en línia en Terminologia
Òrgan acadèmic responsable Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Edició 16a. (2018-2020)
Directores Rosa Estopà i Mercè Lorente
Durada 2 anys
Nombre de crèdits 75
Nombre d'estudiants matriculats 9
   
Nom Màster Internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals (IMACS)
Òrgan acadèmic responsable Departament de Comunicació
Edició 8a. edició (2019-2020)
Director Alan Salvadó
Durada 1 any
Nombre de crèdits 60
Nombre d'estudiants matriculats 3